De leerlingen van nu moeten straks antwoorden gaan...
De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft de...

Score centrale eindtoets groep 8 om trots op te zijn.

20-06-2018
De resultaten van de centrale eindtoets zijn inmiddels bekend. Alle leerlingen (30) hebben meegedaan met de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De schoolscore van De Klinkert is dit jaar 541,6 en dat is een prachtig resultaat t.o.v. het landelijk gemiddelde (534,9).

De gemiddelde schoolscore binnen de Borgesiusstichting op de centrale eindtoets 2018 bedraagt 537,5. De schoolscore van De Klinkert is uitgekomen op 541,6. Hiermee behoort De Klinkert tot de top 3 best scorende scholen van de Borgesiusstichting.
Het landelijk gemiddelde komt uit op 534,9.

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets PO te maken. Een eindtoets PO meet de kennis van leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating van leerlingen niet laten afhangen van het resultaat van een eindtoets PO. Het schooladvies is leidend.

Scholen kunnen voor de verplichte eindtoets kiezen uit de centrale eindtoets van de overheid of één van de vijf andere eindtoetsen die de minister heeft toegelaten. Al onze scholen hebben gekozen voor de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid.

Vanaf 2018 kent de Centrale Eindtoets van het CvTE twee varianten: de papieren Centrale Eindtoets op één niveau en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Met de digitale adaptieve variant krijgen leerlingen een toets die zich tijdens de afname aanpast aan hun individuele niveau. Een toets op maat, waarmee ieder kind de kans krijgt te laten zien wat het kan.