Om de 14 dagen verschijnt een nieuwsbrief met...
Na de mysteries in 2012 en 2015 is er nu een nieuwe...

Gelezen in BN De Stem: Extra lesje taal, rekenen of lezen? Daar heeft de juf geen tijd voor.

13-04-2018
Duizenden leerlingen verlaten de basisschool zonder goed te kunnen lezen of rekenen. Met die harde conclusies schokte de Onderwijsinspectie het onderwijs woensdag.

Basisschoolleerkracht Arianne krijgt steeds meer op haar bordje


Juf Arianne aan het werk met haar klas. ,,De focus moet liggen op taal, rekenen en lezen. Dat is de basis voor alles.'' Foto Arie Kievit
Juf Arianne aan het werk met haar klas. ,,De focus moet liggen op taal, rekenen en lezen. Dat is de basis voor alles.'' Foto Arie Kievit

In de zestien jaar die juf Arianne voor de klas staat, heeft ze het taal- en rekenniveau zien dalen. Maar ja, ze moet ook een les geven over 4 mei, meer tijd steken in techniek én het Wilhelmus zingen.

ELLEN VAN GAALEN

Duizenden leerlingen verlaten de basisschool zonder goed te kunnen lezen of rekenen. Met die harde conclusies schokte de Onderwijsinspectie het onderwijs woensdag. Juf Arianne van Os van De Regenboog in Rozenburg vindt de situatie zorgelijk. En ja, er moet iets gebeuren.

Want hoewel het deze leerkracht lukt om haar groep 7-leerlingen genoeg taal- en rekenvaardigheid mee te geven, ziet ook zij dat het niveau van de kinderen achteruit is gegaan in de zestien jaar die ze nu voor de klas staat. ,,Je merkt bijvoorbeeld dat kinderen minder snel rijtjes met woorden kunnen oplezen, dat ze daarin wat achterblijven.''

Hoe dat precies komt? Deze juf heeft er geen onderzoek naar gedaan. Ze denkt dat de betrokkenheid van ouders wat is afgenomen. ,,Veel ouders werken nu allebei. Ik denk dat ze thuis minder voorlezen of samen met hun kind een boek pakken.'' Zeker als een kind geen boekenwurm is, is het belangrijk om thuis te oefenen. Ook in de hogere klassen kan voorlezen helpen. Juf Arianne: ,,We lezen op school veel, maar een kind moet nu eenmaal voldoende leeskilometers maken om het echt goed te beheersen. Daar hebben we de ouders bij nodig.''

Rekenverhaaltjes

Juist dat lezen is tegenwoordig ook belangrijk bij de rekenlessen. Toen juf Arianne voor de klas begon, moesten de leerlingen vooral rijtjes en formules in hun hoofd stampen. Nu staan de rekensommen in een verhaaltje en moeten de kinderen de context kunnen begrijpen.

,,Wij hameren daarom op de tussenstappen. Het antwoord is niet het belangrijkste. De kinderen moeten kunnen laten zien hoe ze tot een antwoord komen. Pas dan begrijpen ze wat ze doen en kunnen we waar nodig bijsturen'', vertelt ze.

En daarom hebben alle leerlingen een eigen magneetbordje en bijbehorende stift. Waarom? Dat laat de juf zien. Ze doet een som voor op het bord, de leerlingen maken vervolgens een soortgelijke opdracht op hun 'wisbordje'. ,,Ze schrijven het antwoord op, de tussenstapjes hoe ze er zijn gekomen, steken het bordje in de lucht en ik kan in één oogopslag zien welke kinderen de rekenopdracht hebben begrepen.'' De leerlingen móeten wel opletten, want anders kunnen ze niet op de wisbordjes laten zien wat ze kunnen. ,,Iedereen wil natuurlijk een antwoord in de lucht kunnen houden.''

Ook bij taallessen komen de bordjes goed van pas. De kinderen schrijven tijdens het lezen alle woorden op die zij moeilijk vinden. Die wisselen ze vervolgens uit met klasgenoten, zodat ze met zijn allen hun woordenschat en leesvaardigheid trainen.

Maar als een klas tóch een halfuurtje extra reken- of taalles nodig heeft, valt het niet mee om die te geven. De scholen worden gebombardeerd met nieuwe vragen vanuit de Tweede Kamer. Zijn er gemeenteraadsverkiezingen? Dan kan de juf daar wel even een lesje over draaien. Wordt er te veel gepest? Ja, twee uur per week een les over omgang in een groep en pesten kan er wel bij. Kiezen er te weinig kinderen voor technische opleidingen? Op de basisschool moet meer aandacht komen voor techniek. En laten we de kinderen vooral het Wilhelmus leren zingen.

Juf Arianne hoeft niet eens na te denken over welke vragen ze allemaal voor de kiezen krijgt. Het is een onophoudelijke stroom die steeds maar weer in de lessen moet worden gepast. ,,Alle maatschappelijke vraagstukken komen op ons bordje terecht. Dat moet stoppen.''

Gedragsproblemen

Tegelijkertijd zijn de klassen een stuk groter dan toen ze begon. ,,Ik begon met zestien kinderen, dat waren er uitzonderlijk weinig, maar nu heb ik er 29.'' En in die klassen moeten de leraren proberen ook kinderen met bijvoorbeeld gedragsproblemen langer binnenboord te houden. ,,Dat kan heel mooi zijn en er valt echt iets voor te zeggen, maar bepaald gedrag kan ook invloed hebben op de sfeer in de hele klas. Uiteindelijk kan dat ook de leerresultaten drukken'', merkt de leerkracht.

Dus ja, het is volgens deze juf de hoogste tijd om écht prioriteiten te stellen. Wat moeten de leerlingen per se weten? Wat kan een tandje minder? ,,Oef, ik kan zo 1-2-3 niet iets noemen waarmee we wel kunnen stoppen. De dingen die we moeten doen zijn ook wel goed, maar ja, de focus moet echt liggen op taal, rekenen en lezen. Dat is de basis voor alles.''