Middelbare scholen gooien deze periode de deuren...
Wij-zij-denken wordt met twee koppeltekens...
Agenda
24januari2018
cito-periode
25januari2018
cito-periode
26januari2018
cito-periode

Taaltip: Ik wens je/jou/jouw een mooi 2018.

04-01-2018
Juiste zinnen zijn ‘Ik wens je een mooi 2018’ en ‘Ik wens jou een mooi 2018.’ Jou is nadrukkelijker dan je.
In ‘Ik wens jou een mooi 2018’ is jou een persoonlijk voornaamwoord. Naast jou is de onbeklemtoonde variant je in veel gevallen een goed alternatief.

In zinnen als ‘Ik wens ook jou een mooi 2018’ en ‘Voor jou zal het een spannend jaar worden’ is alleen de beklemtoonde vorm jou mogelijk. In bijvoorbeeld ‘Ik wens je een mooi 2018’ en ‘Er ligt hopelijk weer een mooi jaar voor je’ is meestal geen nadruk nodig, zodat je voor de hand ligt.

‘Ik wens jouw een mooi 2018’ is geen juiste zin. Jouw is een bezittelijk voornaamwoord, dat past in een zin als ‘Hopelijk wordt 2018 jouw jaar.’ Wie twijfelt tussen jou en jouw, kan het woord u of uw invullen: ‘Hopelijk wordt 2018 uw jaar’ is wel een goede zin, ‘Ik wens uw een mooi 2018’ niet. U staat als persoonlijk voornaamwoord op één lijn met jou, uw als bezittelijk voornaamwoord met jouw.