Onder anderen, met een slot-n, is juist als het...
Bron: BN De Stem 29-03-2018. Foto: Peter van...

Taaltip: een van de aandachtspunten is/zijn de jaarcijfers.

14-03-2018
Het meervoud zijn is juist: ‘Een van de aandachtspunten zijn de jaarcijfers’ (of: ‘De jaarcijfers zijn een van de aandachtspunten’).
Het ligt in deze zin het meest voor de hand om de jaarcijfers als het onderwerp op te vatten en een van de aandachtspunten als het naamwoordelijk deel van het gezegde. De jaarcijfers is hier namelijk het meest specifieke zinsdeel, het zinsdeel waarover iets inhoudelijks wordt gezegd. Omdat dit onderwerp meervoudig is, komt ook het werkwoord in het meervoud.

Soms is in dit soort zinnen heel duidelijk wat het onderwerp en wat het naamwoordelijk deel van het gezegde is. In de zin ‘Deze mensen zijn een hechte gemeenschap’ is er geen twijfel over het meervoud zijn: het onderwerp is deze mensen. In andere gevallen zijn er soms twee zinsontledingen denkbaar en is zowel een enkelvoudig als een meervoudig werkwoord mogelijk: ‘Vier mooie overwinningen was/waren het resultaat van alle inspanningen.’