Ik betreur deze fout is juist. Betreuren betekent...
10oktober2018
Ontvangst is een de-woord. Als er voor een de-woord...

Taaltip: in de blakende/blakerende zon.

01-06-2018
Zowel in de blakende zon als in de blakerende zon is correct; in de blakende zon is het gebruikelijkst.
Blakend en blakerend betekenen allebei ‘brandend, gloeiend, zengend’. Het werkwoord blakeren is afgeleid van blaken, op dezelfde manier als bijvoorbeeld knipperen is afgeleid van knippen, stuiteren van stuiten en duikelen van duiken. Blakeren wordt meestal gecombineerd met een lijdend voorwerp en heeft soms een nog sterkere betekenis dan blaken, namelijk ‘verbranden, verschroeien’:
  • De zon blakert de velden.
  • De hitte blakerde onze gezichten.
  • Alle muren waren geblakerd (ook wel: zwartgeblakerd) door de brand.