De resultaten van de centrale eindtoets zijn...
Hou je van optreden en laat je graag zien wat jouw...
Agenda
16augustus2018
Zomervakantie
17augustus2018
Zomervakantie
18augustus2018
Zomervakantie
19augustus2018
Zomervakantie

Taaltip: in de blakende/blakerende zon.

01-06-2018
Zowel in de blakende zon als in de blakerende zon is correct; in de blakende zon is het gebruikelijkst.
Blakend en blakerend betekenen allebei ‘brandend, gloeiend, zengend’. Het werkwoord blakeren is afgeleid van blaken, op dezelfde manier als bijvoorbeeld knipperen is afgeleid van knippen, stuiteren van stuiten en duikelen van duiken. Blakeren wordt meestal gecombineerd met een lijdend voorwerp en heeft soms een nog sterkere betekenis dan blaken, namelijk ‘verbranden, verschroeien’:
  • De zon blakert de velden.
  • De hitte blakerde onze gezichten.
  • Alle muren waren geblakerd (ook wel: zwartgeblakerd) door de brand.