Het leven van een leerkracht van groep 8 was tot...
Het basisonderwijs wil een vermindering van het...

Taaltip: geschaad/geschonden vertrouwen.

08-03-2019
Zowel 'Het vertrouwen is geschaad' als 'Het vertrouwen is geschonden' is juist; geschonden heeft een iets sterkere betekenis.
Geschaad hoort bij schaden en geschonden bij schenden. Beide werkwoorden komen voor in combinatie met vertrouwen. Schaden betekent 'schade toebrengen (aan)', schenden betekent vooral 'verbreken, zich niet houden aan'. 'Het vertrouwen is geschaad' en 'het vertrouwen is geschonden' betekenen dus beide dat het vertrouwen is aangetast, maar de zin met geschonden roept een wat krachtiger beeld op, namelijk dat er niets meer over is van het vertrouwen.

Zo kun je ook 'een verdrag', 'een belofte' of 'de mensenrechten schenden' (oftewel 'verbreken, niet naleven'). Schaden past daar niet goed. Omgekeerd kan schaden - en niet schenden - goed gebruikt worden in bijvoorbeeld 'de gezondheid schaden' en 'iemands imago/carrière schaden' (dat is 'schade toebrengen aan, nadelig zijn voor').