Denk je aan scheiden? Wil je weten wat dit voor jou...

Gelezen in BN De Stem: Verdeeldheid rond 'kindersnipperdag'.

10-02-2018
Ouders die kinderen thuishouden voor een extra vakantiedag maken zich schuldig aan bedrog dat de samenleving geld kost, zegt de één: bekeuren! De ander zegt dat het zijn eigen meerwaarde heeft om ruimte te maken voor 't leven búiten school.
Bron: BN DeStem  10 februari 2018

Het Openbaar Ministerie wil graag dat leerplichtambtenaren zelf bekeuringen uit mogen delen voor zogenaamd 'luxe verzuim'. Nu moet het Openbaar Ministerie zich over elke zaak buigen waarin het echt tot een bekeuring komt; dat kost geld en tijd waarvoor een betere besteding denkbaar is

Het gaat bij luxe verzuim om ouders die hun kinderen zonder noodzaak thuishouden van school, bijvoorbeeld om op een rustige dag naar de dierentuin te kunnen, of om een dagje eerder op vakantie te kunnen en zo de ergste files te mijden.

We vroegen onze lezers deze week wat ze van het plan vinden. In een poll op de BN DeStem-site gaf ongeveer tweederde van de stemmers aan het een goed idee te vinden als ouders direct een boete kunnen krijgen voor dit soort verzuim.

Toch pleiten er ook heel wat lezers voor een aanpak met zachtere hand. Zo stellen verschillende mensen op de website voor kinderen een beperkt aantal snipperdagen per jaar te bieden, die gezinnen dan naar eigen inzicht in mogen zetten. Een tussenweg.

Anderen staan op zich achter het idee gezinnen te bekeuren voor het omzeilen van de leerplicht, maar wijzen wel op praktische knelpunten bij die benadering. Omdat zo'n bekeuring voor iedereen hetzelfde is, vormt die voor rijke gezinnen bijvoorbeeld geen echte belemmering om tóch een 'ongeoorloofde vrije dag' te nemen. Wie een zeer ruim inkomen heeft, kan die 100 euro per dag immers best missen. Zo ontstaat onbedoeld een soort klassenjustitie, waarbij doorsnee gezinnen zich geen extra vakantiedag kunnen veroorloven en rijke gezinnen wel.

Een oud-docente laat weten dat een extra dagje geen probleem zou moeten zijn, áls ouders het maar netjes vragen en het aantal extra dagen niet de spuigaten uit gaat lopen.

Hieronder vindt u een selectie uit de ingezonden brieven die wij deze week over de kwestie ontvingen.

Snipperkinderen
In dit land willen we van alles. Nu weer snipperdagen voor schoolkinderen. Natuurlijk is dat niet goed. Kijk, als je een snipperdag hebt in je baan, dan neemt een collega je werk wel over.
Heeft een kind een snipperdag dan kan dat natuurlijk niet, want het zal zelf de leerstof moeten verwerken.

Ik begrijp best dat ouders geld willen besparen maar ja, dat is nu eenmaal hoe het is. Het kan niet zo zijn dat een klas half leeg is omdat ouders vinden dat hun kind vrij moet zijn. Als er te weinig leerkrachten zijn door ziekte of andere redenen staan ouders op hun achterste benen omdat lessen uitvallen, maar diezelfde ouders willen om luxeproblemen wel hun kinderen ongeoorloofd van school houden.

M. Reuser
Breda


Ademruimte
Ik ben van mening dat er veel meer ruimte moet komen in de dagen dat kinderen naar school gaan. Goed dat er een leerplicht is, maar regelmatig worden kinderen wel naar huis gestuurd omdat er geen leerkrachten zijn of omdat er een studiedag is. Wanneer wordt dit dan ingehaald?

Op middelbare scholen wordt op de donderdag voor carnaval vaak een bal georganiseerd. En de dag erop zit iedereen met een duffe kop in de klas, inclusief de leerkracht, en komt er van leren ook niets terecht.

Zeker op middelbare scholen moet het door slim inroosteren mogelijk zijn dat leerlingen voldoende uren en ook punten halen. Hiermee komt er meer ruimte om rustiger op vakantie te gaan of om ook eens andere dingen te kunnen doen. Oók voor ouders die in het weekend vaak moeten werken en dan op een doordeweekse dag de kinderen een keer mee kunnen nemen naar een pretpark of iets anders. Dat is vaak geen luxe, maar bittere noodzaak om ook eens wat met de kinderen te doen.

Kees Roovers
Hoeven


Duidelijkheid
Ik vind dat de ouders/opvoeders van álle kinderen (van 5 tot 16 jaar en wie nog geen diploma heeft tot 18 jaar) in Nederland, van de leerplichtambtenaar direct de 100 euro boete moet gaan krijgen bij luxe verzuim!

Consequent en duidelijk een boete op overtuiging van de leerplichtambtenaar is, vind ik, het beste, als er geen officiële toestemming is voor verzuim buiten de schoolvakanties.
Kortom, goedkoop, duidelijk en effectief.

Ad van Deelen
Rijen


Bedrog
Lik-op-stukbeleid voor ouders die hun kind ziek melden omdat het vliegticket net iets goedkoper is: ik ben voor. De kosten voor de gemeenschap zullen namelijk dalen.

Persoonlijk word ik er niet vrolijk van als ik bedenk, dat ik aan het bedrog van anderen mee mag betalen. Wat ik nog erger vind, is dat ouders hun kind leren dat liegen geaccepteerd is en dat ze hun kind opzadelen met een mythe die in stand moet worden gehouden om maar geen problemen te krijgen met de leerplichtambtenaar.

Dan maar niet drie keer per jaar op vakantie, al kost dat je als ouder natuurlijk wel heel wat likes op Facebook.

A. Eppink
Breda