Op zaterdag 13 oktober staat de Unai Kest Memorial...

Taaltip: even warm (als) of warmer dan vandaag.

24-08-2018
De woorden als en dan zijn allebei nodig in de zin ‘Morgen wordt het even warm als of warmer dan vandaag.’
In deze zin is ‘even warm als of warmer dan vandaag’ een samentrekking van ‘even warm als vandaag of warmer dan vandaag’. Het eerste woord vandaag kan worden samengetrokken (weggelaten), maar de formulering kan niet nog korter worden gemaakt door als weg te laten. Bij even warm hoort als; dan past alleen bij warmer.

Ook onjuist is ‘Morgen wordt het even warm of warmer als vandaag.’ Als past immers niet bij warmer.

Vaak ligt bij zo’n constructie een herschrijving meer voor de hand, bijvoorbeeld: ‘Morgen wordt het even warm als vandaag, of (nog iets) warmer’, of: ‘Morgen wordt het minstens zo warm als vandaag.’