Wethouders staken hier en daar een handje toe, maar...
Is het werken aan de ontwikkeling van kinderen jouw...

Gelezen in BN De Stem: Toetsen, maar wanneer?

13-02-2019
Eerst een schooladvies en dan een eindtest, of eerst een test en dan een advies. Onderwijs en politiek hebben het er maar druk mee.
Bron: BN De Stem 13-02-2019 door Hanneke Keultjes

Zelfs over het moment om de knoop door te hakken is verschil van mening

Een grote Kamermeerderheid vond in 2013 nog dat de nieuwe werkwijze rond het schooladvies zonder doorslaggevende rol voor de eindtoets beter zou zijn. De PVV was fel tegenstander en waarschuwde destijds al voor onduidelijke toelatingsprocedures bij middelbare scholen.

D66'er Paul van Meenen was in 2013 met de PvdA n van de initiatiefnemers om het advies juist voor de toets te geven, maar verandert nu van gedachten. ,,Het werkt niet. De toets was weliswaar een second opinion, maar kinderen waarbij de ouders er niet bovenop zitten, hebben er niks aan.''
PO-raad

De vraag is nu wanneer de eindtoets in het nieuwe plan moet worden afgenomen. De PO-Raad vindt april of mei te laat en wil dat de toets eerder wordt gemaakt. Van Meenen wil echter niet dat achtstegroepers de toets, zoals vroeger, al in februari moeten maken. Dan zou er te veel onderwijstijd verloren gaan. ,,Dan zijn de scholieren alleen nog maar bezig met musical en kamp'', zegt VVD-Kamerlid Rudmer Heerema. CDA'er Michel Rog weet nog hoeveel kritiek daar vroeger op kwam. CDA en VVD willen dat het schooladvies later in het jaar wordt gegeven. Wel zegt Rog dat het toetsmoment iets vervroegd zal moeten worden, omdat het schooladvies anders pas te laat in het schooljaar bekend is.

Ook de VO-raad, de koepel van middelbare scholen, vindt begin mei als deadline voor het schooladvies te laat. De raad pleit er wel voor om de eindtoets mee te nemen in het schooladvies, maar wil dat de basisschool het advies uiterlijk 1 april geeft. Van Meenen wil de deadline op 1 mei stellen; Rog voelt meer voor half april.

Al in het regeerakkoord werd afgesproken dat de eindtoets f vervroegd zou worden f het advies later zou komen. Verantwoordelijk minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs liet de Kamer in november weten dat hij de eindevaluatie van de nieuwe werkwijze wil afwachten voor hij met wijzigingsvoorstellen komt. Die evaluatie wordt in mei verwacht. Volgens D66 duurt dat te lang.

Logische weg

Ook CDA-Kamerlid Michel Rog noemt het 'de meest logische weg' om het schooladvies later te geven en snapt niet waarom Slob draalt. ,,De minister moet aan de slag. Wij geven nu een heldere richting. Voer het uit.''

VVD'er Rudmer Heerema steunt het plan, maar wil wel eerst de evaluatie afwachten voor er definitieve knopen worden doorgehakt.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins heeft er wel oren na om de eindtoets al mee te wegen bij het advies, 'zolang de leraar het advies maar formuleert'.