De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...
De uitdrukking iemand eruit bonjouren betekent...

Taaltip: beaujolaistje/beaujolaitje/beaujolaisje

07-04-2021
Het verkleinwoord van beaujolais is beaujolaistje. In de uitspraak eindigt beaujolais op een klinker. Daarom komt er in de verkleinvorm -tje achter en niet -je. Je hoort en zegt: 'Ze drinken graag een bo-zjo-lè-tje.' De slot-s van beaujolais blijft staan, ook al wordt die niet uitgesproken.

Wat is het verkleinwoord van rendez-vousRendez-vousjerendez-voutjeof rendez-voustje?

Het verkleinwoord van rendez-vous ('afspraak(je)') is rendez-voustje.

Verkleinwoorden van Franse leenwoorden worden in principe gevormd met het achtervoegsel -(t)je, net als bij Nederlandse woorden (appel - appeltjezee - zeetjehuis - huisje). Daarbij is de uitspraak een bepalende factor: woorden die in de spelling op een seindigen maar in de uitspraak niet, krijgen -tje als verkleiningsuitgang. Dat het woordbeeld van rendez-voustje een beetje vreemd is, nemen we voor lief.

Er zijn enkele Franse leenwoorden waarbij zowel de uitspraak zonder slot-s mogelijk is als de uitspraak met slot-s. Denk aan concours. In dat geval zijn er twee verkleinvormen: een op -je (bij de s-uitspraak) en een op -tje (bij de s-loze uitspraak).

Voorbeelden:

 • bavarois - bavaroistje
 • beaujolais - beaujolaistje
 • bourgeois - bourgeoistje
 • chablis - chablistje/chablisje
 • compromis - compromistje/compromisje
 • concours - concourstje/concoursje
 • deux-chevaux - deux-chevauxtje
 • deux-pièces - deux-piècesje
 • entre-deux - entre-deuxtje
 • entremets - entremetstje
 • parcours - parcourstje/parcoursje
 • pardessus - pardessustje
 • relais - relaistje
 • rendez-vous - rendez-voustje