Zowel 'op een boerderij wonen' als 'in een boerderij...
15april2019
Bewegen is erg belangrijk voor jong en oud. Wij van...

Taaltip: in / op een boerderij wonen

16-05-2019
Zowel 'op een boerderij wonen' als 'in een boerderij wonen' is juist. Er kan een klein verschil in betekenis zijn.
In plaatsbepalingen zijn in en op vaak beide mogelijk: 'U bent welkom op/in ons kantoor', 'Hij zit wel erg veel op/in zijn kamer', 'Ze trouwen morgen op/in het gemeentehuis.'

Met in wordt nadrukkelijker naar de precieze locatie en (de binnenkant van) het gebouw of de ruimte verwezen. Bij op gaat het vaak meer om de functie ervan. Zo staat bij 'trouwen op het gemeentehuis' iets meer de functie van het gemeentehuis als trouwlocatie voorop dan bij 'trouwen in het gemeentehuis'.

Evenzo zou je bij 'op een boerderij wonen' wat eerder kunnen denken aan een nog in bedrijf zijnde boerderij, terwijl het bij 'in een boerderij wonen' ook om een woonhuis zou kunnen gaan, dat ooit als boerderij fungeerde. Om die reden ligt bijvoorbeeld 'op een boerderij werken' meer voor de hand dan 'in een boerderij werken'.