Werk ze, in twee woorden, is juist. Het is een...
Nu het RIVM versoepelingen heeft aangekondigd willen...

Vacatures Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

20-05-2020
Vanaf schooljaar 2020-2021 is binnen de GMR weer ruimte voor nieuwe leden. De GMR is op zoek naar twee personeelsleden en één ouder, die enthousiast aan de slag willen gaan binnen de GMR.
HIER vindt u de vacature. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot vrijdag 5 juni via m.vanviegen@borgesius.net. Vervolgens worden de kandidaten voorgelegd aan de MR-leden van de Borgesiusscholen, waarna de stemronde volgt.

Wij hopen uiteraard weer met een volledige GMR aan de slag te kunnen in schooljaar 2020-2021.