De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...
23september2020
Veel mensen hebben geleerd dat er voor het voegwoord...
TAALSTIMULERINGSPROGRAMMA

Beweging in Taal
De Klinkert heeft een taalprogramma ontwikkeld, speciaal voor taalzwakke driejarige peuters en vierjarige kleuters. Het heeft als doel om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren en de woordenschat te vergroten. Bewegen is hierbij het toverwoord. Jonge kinderen leren immers door te doen, vandaar de naam 'Beweging in Taal'. Dit programma heeft een nominatie gekregen voor de Onderwijsprijs Noord-Brabant 2013-2015.
Tijdens het bewegingsspel wordt actief gewerkt aan de uitbreiding van nieuwe woorden. Al doende leren de kinderen. Deze lessen worden vier keer per week gegeven door een gespecialiseerde kleuterleerkracht, ondersteund door een ervaren peuterspeelzaalleidster.
 
Bekijk hier de informatiebrochure van het taalstimuleringsprogramma 'Beweging in Taal'. Lees hier het artikel en bekijk het filmpje op de website van BN/DeStem.

Voorafgaand aan ieder thema stelt de kleuterleerkracht een themabrief op voor de ouders van de kinderen die meedoen aan dit programma.