Scholen moeten steeds vaker kiezen: de klas naar...
Vanaf maandag 6 december ontvangen alle basisscholen...

SCHOOLKALENDER

Schoolkalender 2021-2022
Ieder schooljaar geeft De Klinkert aan het begin van het schooljaar een schoolkalender uit. Hierop kunnen ouders de planning zien van activiteiten, vakanties, studiedagen etc. De planning voor het nieuwe schooljaar is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de andere basisscholen van de Borgesiusstichting in de kern Oudenbosch. In onderstaande tabel kunt u de gewenste maand kiezen.

Let op: De schoolkalender wordt ieder jaar met zorg opgesteld. Toch kan het voorkomen dat gedurende het schooljaar activiteiten worden toegevoegd, worden verplaatst of komen te vervallen. Een actueel overzicht met alle activiteiten vindt u op ons ouderportaal.

2021 20202218
    januari
  februari
  maart
  april
  mei
  juni
  juli
  augustus
september  
 oktober  
 november  
 december  

De schoolkalender is een grafisch product van Lips Productions.