Wat is er heerlijker dan in de herfstvakantie door...
In de betekenis 'elke woensdag' zijn woensdags en 's...
OVERBLIJVEN

Noodrooster i.v.m. corona
In het schooljaar 2020-2021 werken we vooralsnog tot aan de kerstvakantie met een noodrooster als gevolg van Covid-19. Dat houdt in dat we op maandag, dinsdag en donderdag werken met een continurooster. ?De kinderen blijven tussen de middag over op school en lunchen samen met hun leerkracht. 

Samen lunchen en spelen
Kindcentrum De Kinkert biedt de mogelijkheid van tussenschoolse opvang (tso), ofwel overblijven tijdens de middagpauze in onze gezellige aula. De kinderen van de onderbouw eten gescheiden van de kinderen van de bovenbouw. De tussenschoolse opvang is in vertrouwde handen van een vast team gecertificeerde overblijfkrachten.

Eten is een sociaal gebeuren. Tijdens het eten is er aandacht voor elkaar en wordt er naar elkaar geluisterd. Samen eten kan de eetlust bevorderen. Kinderen worden wel gestimuleerd, maar niet gedwongen om te eten of te drinken. Kinderen nemen zelf hun eten en eventueel ook drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, chips en frisdrank met prik zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan. Naast de lunch krijgen kinderen voldoende gelegenheid om te spelen. Wij bieden keuzemogelijkheden maar laten hen zoveel mogelijk buiten spelen. Dit zodat ze even uit het gebouw zijn, een frisse neus kunnen halen en de nodige lichaamsbeweging krijgen. Bij erg slecht weer blijven de kinderen binnen waar ze bijvoorbeeld een spelletje spelen of in de speelzaal gaan spelen.

Kosten
De kosten bedragen € 2,25 per keer.

Medicatie of allergie
Het kan zijn dat uw kind medicatie behoeft tijdens tso of een allergie heeft. De overblijfkrachten zullen hier dan zoveel als mogelijk rekening mee houden.

Opgeven voor tussenschoolse opvang (tso)
U kunt uw kind HIER opgeven bij De Dwergjes.