West-Brabantse basisscholen luiden de noodklok over...
Agenda
10september2019
juf Denise jarig
11september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
juf Rajae jarig
EEN SCHOOLDAG IN ...

... de groepen 3 en 4
In de groepen 3 en 4 heeft de taal-, leesontwikkeling van de kinderen onze volle aandacht. De leerkracht zorgt continu voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten met spel-, leer- en ontwikkelingsmaterialen. De in groep 3 gebruikte leesmethode Veilig Leren Lezen biedt hiervoor veel mogelijkheden. Door een veelvoud aan materialen is er variatie in werkvormen. Er wordt veelvuldig geoefend met letters en woorden. In groep 4 wordt hierop verder gebouwd. Hier wordt veel aandacht besteed aan het voortgezet technisch lezen. Hiervoor gebruiken we de nieuwste versie van de methode Estafette Nieuw. Dit is een methode die ontwikkeld is door dezelfde uitgever als de methode Veilig Leren Lezen. Hierdoor sluit alles goed op elkaar aan en is de werkwijze heel herkenbaar voor de kinderen.
Vanaf groep 4 gebruiken we voor taal en spelling de methode Taal Actief.

Ook op rekengebied worden de kinderen door de leerkracht uitgedaagd om allerlei rekenkundige problemen op te lossen. Bij de keuze voor de nieuwe methode Wereld in Getallen is onder meer de geboden structuur en opbouw in de groepen 3 en 4 voor ons van doorslaggevend belang.
 
Er wordt met de kinderen over tal van onderwerpen gesproken, zodat hun woordenschat wordt vergroot. De leerlingen gaan dan actief met deze woorden aan de slag en krijgen beeld bij de betekenis ervan, omdat zij zelf op onderzoek uitgaan. Een onderzoekende houding creëren is voor ons een belangrijk aandachtspunt bij het aanbieden van de vakken natuuronderwijs, verkeer, geschiedenis en aardrijkskunde. Hiermee wordt in groep 3 en 4 een begin gemaakt, met als vertrekpunt altijd de eigen omgeving; dichtbij het kind.
 
Daarnaast wordt de manier van werken vanuit de kleuterperiode doorgetrokken. De kinderen leren aan de hand van het planbord zelfstandig en op verschillende niveaus te werken. Er is veel aandacht voor zelfstandigheid, expressie en het omgaan met elkaar. Zo merken de kinderen dat leren leuk is en wordt hun zelfvertrouwen door succeservaringen in sociale interactie en het bereiken van resultaat vergroot.