West-Brabantse basisscholen luiden de noodklok over...
Agenda
10september2019
juf Denise jarig
11september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
juf Rajae jarig
EEN SCHOOLDAG IN ...

... de groepen 5 t/m 8
In de groepen 5 t/m 8 wordt zeer gedifferentieerd gewerkt. Naar mate de kinderen ouder worden, worden de verschillen tussen leerlingen steeds groter. Zo zijn er leerlingen waar verrijkingsonderwijs aan geboden wordt. Anderzijds zijn er leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie waar het lees- en of spellingsonderwijs dusdanig moeilijk is, dat besloten wordt om naar een aangepast uitstroomniveau te werken.
Het is daarom essentieel dat er op het niveau van het kind gewerkt wordt, zodat kan worden voldaan aan de individuele behoefte van het kind.

Onderwijs anders georganiseerd
Vanaf groep 7 is het onderwijs op De Klinkert anders georganiseerd. Zo geeft de leerkracht instructies aan kleine groepjes leerlingen van een bepaald niveau. De instructies worden achter elkaar gegeven, zodat de leerlingen daarna zelfstandig aan de slag kunnen met hun weektaak. Op deze manier leren de kinderen het werk zelf inplannen en vergoten zij hun zelfstandigheid, waarmee ze optimaal worden voorbereid op het voortgezet onderwijs.
Na afloop van de instructiemomenten heeft de leerkracht begeleidingsmomenten voor de diverse aanpakken, zodat kinderen de hulp en begeleiding ontvangen die zij nodig hebben.
 
Tablets
In alle bovenbouwgroepen worden tablets ingezet om adaptief te werken. Tablets bieden de mogelijkheid om het niveau van de oefenopdrachten direct aan te passen wanneer opdrachten goed of juist minder goed worden gemaakt. Tevens biedt het de mogelijkheid om extra instructies te bekijken indien het kind daar behoefte aan heeft.
 
Onderzoekend leren
In de gehele bovenbouw is een start gemaakt met onderzoekend leren.
Kinderen leren veel door te experimenteren, door gewoon dingen uit te proberen en te kijken wat er gebeurt. Met onderzoekend leren speelt de leerkracht in op de nieuwsgierigheid om op verkenning uit te gaan en uit te zoeken hoe de wereld in elkaar zit: waarom drijft een stuk hout?