Met 903 flessen heeft de actie voor NSGK op onze...
In bijna 1.000 basisschoolklassen zijn afgelopen...
EEN SCHOOLDAG IN ...

... de groepen 5 t/m 8
In de hogere groepen ontwikkelen de kinderen zich verder aan de hand van bestaande leermethoden. Natuurlijk verschillen de kinderen in het tempo waarin ze zich ontwikkelen door bijvoorbeeld hun achtergrond, aanleg en motivatie. Zowel de leerkrachten als de methoden die we gebruiken spelen in op die verschillen.
 
Het taalonderwijs bestond vroeger vooral uit het maken van veel invuloefeningen en dictees. Het ging vooral om foutloos leren schrijven. Dat leren de kinderen nog steeds, maar daarnaast besteden we nu ook veel aandacht aan spreken en luisteren.
Ons taalonderwijs is interactief, waarbij de woordenschatontwikkeling centraal staat.
 
De leerkracht creŽert situaties waarin de kinderen zo veel mogelijk samen in reactie op elkaar met taal bezig kunnen zijn. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld goed hun eigen mening onder woorden te brengen. De kinderen leren dus veel van en met elkaar.
 
Bij het rekenen werd vroeger veruit de meeste tijd besteed aan het maken van sommetjes. Het kwam vooral neer op het aanleren van trucjes voor het maken van staartdelingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen enz. Nu leren de kinderen rekenen door het oplossen van praktische probleempjes die ze in het dagelijks leven tegenkomen. Er wordt meer gewerkt vanuit een context, die voor leerlingen herkenbaar is.
Bij het taal- en rekenonderwijs gebruiken we niet alleen leerboeken, maar ook media die de kinderen in hun dagelijks leven tegenkomen, zoals internet, kranten en films. Het blijkt dat kinderen hier veel van kunnen leren en dat ook nog eens heel leuk vinden. 
 
De wereldoriŽnterende vakken zijn bij uitstek geschikt om gebruik te maken van de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vorm van het leerproces.
We sluiten met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer zo veel mogelijk aan bij de vragen die de kinderen zelf stellen en proberen middels groepswerk hen die zelf te laten onderzoeken en beantwoorden. Hierbij wordt bij leerlingen een onderzoekende houding gecreŽerd en krijgen leerlingen alle kansen en ruimte om hun talenten te ontdekken.
 
Het werken in de bovenbouw is er vooral op gericht de kinderen zelfstandigheid bij te brengen, die hun helpt op weg naar de eerste stappen in het vervolgonderwijs.