Het leven van een leerkracht van groep 8 was tot...
Het basisonderwijs wil een vermindering van het...
BUITENSCHOOLSE OPVANG

Sinds enkele jaren zijn basisscholen wettelijk verplicht om aansluiting met buitenschoolse opvang (BSO) te regelen wanneer ouders daarom vragen. De Klinkert is hiervoor een samenwerking aan gegaan met Brood & Spelen.

Brood en Spelen
Brood en Spelen is een actieve organisatie met een eigentijdse kijk op kinderopvang die tussenschoolse-, buitenschoolse- en kinderdagopvang biedt voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze organisatie vindt betrokkenheid en samenwerking met ouders, scholen, verenigingen, kinderen en de buurt belangrijk.

GGD-inspectie
Bekijk hier het inspectierapport van de GGD.

BSO tarieven Brood en Spelen

Openingstijden
De reguliere openingstijden voor VoorSchoolse Opvang (VSO) zijn vanaf 07.15 uur tot aanvang school. En voor BuitenSchoolse Opvang (BSO) vanaf het einde van de schooldag tot 18.30 uur. 
De standaard eindtijd van onze BSO is 17.30 uur. Mocht u langer opvang nodig hebben, dan kunt u de opvang met een half uur of een uur verlengen. Uw kind wordt dan opgevangen tot 18.00 uur of tot 18.30 uur. U kunt dit doorgeven bij uw aanvraag. Op aanvraag kunnen wij vanaf 4 kinderen ook opvang verzorgen tot 19.00 uur.

Tijdens vakanties worden kinderen zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen. Is dit niet mogelijk dan worden locaties samengevoegd. U ontvangt hier vooraf tijdig bericht over.

Aanmelden
Bent u enthousiast geworden over onze opvang en wilt u uw kind(eren) meteen aanmelden? Dat kan! Aanmelden kan hier via het portaal van Brood & Spelen.

Let op: wilt u gebruik maken van de TSO en de BSO dan moet u een account aanmaken voor de BSO en een account aanmaken voor de TSO. Dat heeft te maken met het feit dat de BSO gereguleerd is door de Wet Kinderopvang en de TSO niet. Wij voeren daarom twee administraties.

Contact
Brood & Spelen Groep
Rode Kruislaan 1260
1111 XB Diemen
Telefoon: 020-6621102
E-mail: info@broodspelen.nl