Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...
TAALSTIMULERINGSPROGRAMMA

Beweging in Taal
De Klinkert heeft een taalprogramma ontwikkeld, speciaal voor taalzwakke driejarige peuters en vierjarige kleuters. Het heeft als doel om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren en de woordenschat te vergroten. Bewegen is hierbij het toverwoord. Jonge kinderen leren immers door te doen, vandaar de naam 'Beweging in Taal'. Dit programma heeft een nominatie gekregen voor de Onderwijsprijs Noord-Brabant 2015. In 2015 heeft het Europees Talenlabel de eerste prijs toegekend aan dit taalstimuleringsprogramma.

Tijdens het bewegingsspel wordt actief gewerkt aan de uitbreiding van nieuwe woorden. Al doende leren de kinderen. Deze lessen worden vier keer per week gegeven door een gespecialiseerde kleuterleerkracht, ondersteund door een ervaren peuterspeelzaalleidster.
 
Bekijk HIER de informatiebrochure van het taalstimuleringsprogramma 'Beweging in Taal'.

Voorafgaand aan ieder thema stelt de kleuterleerkracht een themabrief op voor de ouders van de kinderen die meedoen aan dit programma.