Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...
EEN KIJKJE BIJ DE PEUTERS

Hoe ziet een dagdeel eruit?
Bij de peutergroep kent men verschillende activiteiten en doorgaans heeft elk dagdeel een centraal thema. Bij het werken met peuters is het van belang dat vrij spelen en gezamenlijke activiteiten elkaar afwisselen. Naast "druk" bezig zijn, zijn er voldoende rustmomenten ingebouwd.
Dit gebeurt onder andere door samen in de kring te zingen, naar een verhaaltje te luisteren, iets te drinken, iets te eten, maar ook door in kleine groepjes aan bepaalde thema's te werken.
Er worden materialen aangeboden die het mogelijk maken het kind te stimuleren in de verschillende aspecten van zijn ontwikkeling.
Aan het eind van een dagdeel wordt er (als het weer het toelaat) altijd nog buiten gespeeld. De peuters kunnen dan klauteren, fietsen, steppen, met de bal spelen en zich uitleven in de zandbak.
In de gemeente Halderberge hebben peuteropvangorganisaties, kinderdagverblijven, basisscholen en consultatiebureaus gezamenlijk afspraken gemaakt om een goede overgang voor peuters naar de basisschool mogelijk te maken.

Welke ontwikkelingsaspecten worden er in de peutergroep gestimuleerd?
Sociale ontwikkeling:
  • het kind komt in aanraking met andere kinderen.
  • het kind komt in aanraking met andere volwassenen dan zijn ouders/verzorgers en leert ervaren dat zij ook kunnen troosten en beschermen. Het leert dat er naast thuis nog een andere wereld is.
Emotionele ontwikkeling:
  • het uiten van gevoelens. Het is van belang dat het kind ervaart dat het in de peutergroep mag huilen, lachen en boos worden.
  • via het spel en het contact met andere kinderen wordt het bovendien geconfronteerd met gevoelsuitingen van leeftijdsgenootjes en andere volwassenen dan zijn ouders/verzorgers.
Ontwikkeling van creativiteit:
  • het leren ontdekken van plezierige mogelijkheden van allerlei soorten materialen, zoals zand, water, klei, verf, lijm, krijt, papier etc.
Taalontwikkeling:
  • het gebruik van taal wordt gestimuleerd door middel van allerlei liedjes, opzegversjes, gesprekken, voorlezen en diverse spelvormen.
Motorische ontwikkeling:
  • de fijne motoriek wordt ontwikkeld door het aanbieden van allerlei constructiemateriaal, puzzels en handvaardigheidstechnieken op een hele eenvoudige manier.
  • de grove motoriek wordt gestimuleerd door het gebruik van klimrek, glijbaan, fietsjes, wip-wap en door gebruik te maken van het spellokaal van de kleuterafdeling.