In A4-formaat komt een streepje tussen de 4 en de...
Het meervoud van penalty is penalty's. Woorden die...
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u deze gegevens nodig van peutergroep De Klinkert.

Ga naar de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

GGD
Net als de kinderopvang wordt de peutergroep geïnspecteerd door de GGD (in opdracht van gemeenten). De GGD controleert op het kwaliteitskader voor de peutergroep. De Inspectie voor het Onderwijs controleert de kwaliteitseisen met betrekking tot VVE. Kinderdagverblijven met VVE worden aan dezelfde inspectie onderworpen.

Lees HIER het GGD-rapport van peutergroep De Klinkert.