Wij raden beide aan: 'De directeur en het bestuur...
Zowel met vakantie als op vakantie is juist.
SPELEN = LEREN
 
Facturatie april i.v.m. het Corona virus

In verband met het Corona-virus is al snel de vraag gekomen over de ouderbijdrage van de peuters op onze peuterspeelzalen. De overheid heeft op 20 maart aangegeven dat ouders met kinderopvang- toeslag (KOT) de kosten van de kinderopvang terugkrijgen voor de periode dat zij hun kinderen niet mogen brengen. Hieraan verbindt de regering wel de voorwaarde dat de rekening van de opvang eerst wordt betaald. De KOT wordt op de gebruikelijke manier aan u uitbetaald. De berichtgeving leest u HIER

Feitelijk betekent dit, dat u het verschil tussen de door ons verstuurde factuur en de KOT krijgt terugbetaald. Wanneer deze terugbetaling gaat plaatsvinden kunnen wij helaas nog niet doorgeven. 
Sociaal Werk Nederland heeft een urgente oproep gedaan aan de VNG, de ministeries SZW en OCW om ook de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) te compenseren voor de ouderbijdrage. Tot op heden is daar geen uitspraak over gedaan. Het is aan de houders hoe zij dit alles financieel willen regelen met de ouders. Ze kunnen de ouders wél laten betalen en later terugbetalen of hen niét laten betalen en dan de gederfde inkomsten via het Rijk of de gemeente gecompenseerd krijgen. Spelen = Leren heeft ervoor gekozen om voor ouders zonder KOT op voorhand de maand april niet te factureren.
 

Stichting Spelen = Leren
De Stichting Spelen = Leren hecht er waarde aan de ouders goed te informeren betreffende enkele belangrijke onderdelen die we binnen onze peuteropvang tegenkomen. Ga hier naar de website van Spelen = Leren. Hier vindt u alle relevantie informatie, tarieven en bijvoorbeeld hoe u KinderOpvangToeslag kunt aanvragen.

Onderwijskundige aansturing peuteropvang
De peuteropvang is in toenemende mate gekoppeld aan een tot de Stichting Spelen = Leren behorende basisschool. De directeur van deze school (of een door deze gemandateerd medewerker) heeft de onderwijskundige leiding voor zowel de basisschool als de gekoppelde peuteropvang. 

Het bestuur
De peuteropvang uit Schijf, Bosschenhoofd, Hoeven en Oudenbosch behoren tot de Stichting Spelen = Leren. Het bestuur van deze stichting bestaat momenteel uit twee operationeel bestuurders / algemeen directeuren en een Raad van Toezicht.

Bereikbaarheid en administratie
Het Borgesius Huys
Markt 32, 4731 HP Oudenbosch
tel.: 0165-330894
secretariaat@borgesiusstichting.nl  
www.spelen.is.leren.nl/

Vakanties
Sluiting van de peuteropvang valt samen met de vakanties van de plaatselijke basisscholen.