Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

Leefstijl
Voor de stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt al vanaf de peuters gewerkt met het programma Leefstijl. Op woensdagochtend vindt er een Leefstijlactiviteit plaats waarbij de jongste peuters op de groep blijven en de oudste peuters gekoppeld worden aan de jongste kleuters waar ze onder leiding van een pedagogisch medewerker van de peutergroep en een kleuterleerkracht werken aan de ontwikkeling van de sociaal- emotionele vaardigheden.
Binnen de eigen groep vindt een herhaling van de activiteit plaats op maandag en vrijdag, zodat ook peuters die niet op woensdagochtend aanwezig zijn, toch het programma kunnen volgen.

Wat is Leefstijl?
Leefstijl is een programma dat structureel en preventief werkt aan de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. 
De activiteiten bestaan uit verschillende spelletjes, liedjes en verhalen waarmee kinderen op spelende wijze steeds sociaal- en emotioneel vaardig worden. Het programma kent een handpop, genaamd Jikke, die een grote rol speelt in de activiteiten.

Waarom een gecombineerd programma voor peuters en kleuters?
Om ervoor te zorgen dat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, is het belangrijk dat er goede doorgaande lijnen zijn. Een eenduidige manier in de stimulering van de sociaal- emotionele ontwikkeling is daarom van groot belang.
De peutergroep en de kleuters zijn een onderdeel van kindcentrum De Klinkert waar doorgaande lijnen vanzelfsprekend zijn. Het programma is niet alleen op elkaar afgestemd, maar er zijn afspraken gemaakt op delen gezamenlijk uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat jonge kinderen een zeer gedegen aanbod krijgen, peuters kunnen wennen aan de kleuterleerkrachten en zich uiteindelijk optimaal ontwikkelen.