Nu het RIVM versoepelingen heeft aangekondigd willen...
'Ik denk dat het niet nodig is' en 'Ik denk niet dat...
GROEP 8
Dinsdag 5 mei
Hallo allemaal,

De vakantie zit er weer op. Het rooster is meteen ook je takenlijst. Jullie gaan deze week twee dingen extra doen, namelijk: oefenen van de liedjes van de musical en daarbij het maken van een werkstuk. Hoe dat in zijn werk gaat staat uitgelegd in een extra boekje. Het werkstuk is volgende week woensdag 13 mei af, en lever je dan digitaal of uitgeprint in voor 17.00 uur 's avonds. Als je slim bent begin je hier dus zo snel mogelijk mee. De rest van het rooster spreekt van zich. Jullie krijgen vanzelf meer informatie over alles wat je weten moet.
Succes deze week!

Download HIER het weekrooster voor week 19.

Download HIER het stappenplan voor het maken van een werkstuk.

Dinsdag 14 april
Hallo allemaal,

De leerlingen hebben via teams het rooster va deze week gehad. Deze week wil ik vragen of alle leerlingen op hetzelfde moment in kunnen loggen op Snappet. Zo maken de kinderen tegelijk de toetsen die op de planning staan. Deze worden gebruikt om een beeld te krijgen van waar de leerlingen staan. Met de leerlingen heb ik het rooster en de instructie al gedeeld. Wellicht is het handig dit samen eens door te nemen. Ik ga iedere leerling afzonderlijk een terugkoppeling geven op het gemaakt werk. Dit gebeurt ergens tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De planning zal ik morgen met de leerlingen delen.

Als er vragen zijn hoor ik het graag!

met vriendelijke groet,
Bas Rommens

Maandag 13 april
Bekijk HIER het weekrooster voor week 16.

Zondag 5 april
Bekijk HIER het weekrooster voor week 15.

Vrijdag 3 april
Beste ouders,

Vanaf volgende week gaan we de leerlingen indelen in leerteams. Dat betekent dat we de groep verdelen, en dat zij met onderling afspraken gaan maken over het werk, dat ze elkaar gaan helpen en bevragen. We merken namelijk dat we veel moeite hebben om snel beschikbaar te zijn voor leerlingen, en daardoor leerlingen soms lang op antwoord moeten wachten. Alles is gericht op samenwerken en elkaar vooruit helpen. In de samenstelling zullen we dus leerlingen van alle niveaus bij elkaar zetten, zodat leerlingen ook echt daadwerkelijk bij elkaar te rade kunnen gaan. Of leerlingen vriendjes of vriendinnetjes zijn maakt dus niets uit. Wanneer er dingen onduidelijk zijn, afspraken niet nagekomen worden of dingen niet goed lopen wordt de leerkracht ingeschakeld. Op deze manier kunnen wij van afstand een groepje begeleiden. De leerteams zullen om de twee weken wisselen van samenstelling.

Daarnaast is er ook een sociaal aspect waaraan we niet voorbij willen gaan. Onderling contact houden voor de kinderen is belangrijk. We willen dat dit contact voor iedereen er is, en daar willen we op inspringen. Op deze manier wordt het dus ook nog eens makkelijker naar elkaar om te kijken.
In de praktijk gaat dit het volgende betekenen. We maken vandaag bekend dat we met leerteams gaan werken, en vertellen meteen met wie. We maken vervolgens een kleine WhatsApp groep aan, waarbij de leerlingen meteen gekoppeld worden. Vervolgens maken we een afspraak per leerteam om elkaar digitaal te gaan ontmoeten. Die afspraak wordt maandag gemaakt. Woensdag komt er een nieuwe digitale afspraak met een leerteam en de leerkracht om te bespreken hoe alles verloopt. Op vrijdag is er de laatste online meeting, waarbij we de week afsluiten en nieuwe afspraken maken voor de volgende. Uiteraard zijn jullie als ouders welkom om over de schouder van uw kind mee te kijken.

Uiteraard blijven we ook gebruik maken van de communicatiemiddelen die we nu gebruiken. Wanneer er vragen zijn horen we dat graag,

meneer Kevin, Juf Sannah, meneer Bas

Woensdag 1 april
Beste ouders,

De afgelopen weken hebben we gewerkt met onderwijs op afstand en wij zijn erg trots op het aanpassingsvermogen van onze leerlingen. Momenteel zien we dat de leerlingen goed weten wat er van ze verwacht wordt en kunnen we al wel stellen dat onderwijs op afstand op dit moment prima verloopt. We kunnen in ieder geval concluderen dat onze leerlingen al behoorlijk zelfredzaam zijn. Wel missen we het echte contact natuurlijk, iets wat essentieel is bij goed onderwijs.
Onze hoogste prioriteit blijft het welbevinden van jullie kinderen. Het jeugdjournaal kan daar goed bij helpen. Praat en kijk samen om het te leren begrijpen en te plaatsen wat er nu allemaal gebeurd. 

Omdat de eindtoets van groep 8 niet doorgaat, verleggen we de focus naar voorbereiding op het VO. Daarom hebben we op het rooster ook wat andere dingen gezet als zaakvakonderwijs en Engels. De leerlingen krijgen van mij zelf hun gegevens toegestuurd en de link waarmee ze in moeten loggen. Het is ook hier weer even uitvinden wat werkt, en hoelang ze er mee bezig zijn. Dat is voor nu even lastig te zeggen, omdat we dit programma nog niet zo goed kennen. Laat ze dus met Engels ongeveer een half uurtje werken.

Voor zakvakonderwijs hebben we er voor gekozen dat de leerlingen 13 in de oorlog gaan kijken. 13 in de oorlog is een mooie serie, waarin precies wordt uitgelegd hoe de Tweede Wereldoorlog is ontstaan en verlopen. Alles op kindniveau. Zeer indrukwekkend. Normaal zou ik dit in de klas ook in deze periode kijken. Dit is met de gedachte dat over een maand de nationale dodenherdenking plaatsvindt. De leerlingen leren hiermee betekenis te geven aan  4/5 mei en leren waar die 2 minuten stilte voor zijn en hoe belangrijk ze zijn. We zijn met de huidige crisis op een bepaalde manier ook van onze vrijheid beroofd, maar dat is nog steeds niet te vergelijken met wat zich toen heeft afgespeeld. Ook hier willen we vragen zo mogelijk mee te kijken en er in ieder geval over te praten. Wat heb je gezien? Waar ging het over? Wat vond je ervan?

Als laatste is er ook een lessenplan Wiskunde PO op Snappet aangemaakt. Ook dit gaan we gebruiken als voorbereiding op het PO.

De leerlingen hebben inmiddels het goede nieuws over het kamp gehoord. We zijn er in geslaagd een uiterste datum vast te leggen, namelijk 22-23-24 juni. Houdt er rekening mee dat wanneer het doorgaat er een bijdrage van 65 euro wordt gevraagd. We versturen deze brief bewust nog niet, vanwege alle onzekerheid.

Hetzelfde telt voor de musical. We hebben er voor gekozen dat dit een film wordt. Op deze manier kunnen we een afscheidsavond garanderen. Leerlingen van groep 8 verdienen dat, en wanneer het niet lukt om dat dit schooljaar te doen, organiseren we volgend jaar een leuke avond.

Wanneer er vragen of opmerkingen zijn over bovenstaande, horen we dat graag, 

Met vriendelijke groet,
meneer Kevin, Juf Sannah, Meneer Bas

Maandag 30 maart
HIER staat het rooster voor week 14.

Dinsdag 17 maart 
Hieronder vindt u de tekst van Nieuwsbegrip van deze week. Deze kunt u uitprinten en aan uw zoon/dochter geven. Wanneer u niet beschikt over een printer kan uw zoon/dochter deze tekst ook openen via Snappet. Dit geldt ook voor de opdrachten. Daarnaast zetten we eind van de middag de 'andere tekstsoort' open via Snappet. Deze kunnen de kinderen ook maken. Een aantal kinderen krijgt in de klas tekst niveau C aangeboden, vanwege de huidige situatie laten we iedereen tekst niveau B maken. Zo blijft het voor iedereen duidelijk en overzichtelijk. 

De opdrachten van Nieuwsbegrip hoeven vrijdag pas af te zijn. Inleveren is voor nu niet nodig. We vertrouwen er op dat de kinderen de opdrachten maken en deze na deze periode mee naar school nemen. De uitleg van deze opdrachten volgt via Klasbord. 

Klik HIER voor tekst B
Klik HIER voor vragen tekst B

Maandag 16 maart 
Onze overheid heeft ons gevraagd onderwijs op afstand te verzorgen, omdat de scholen voorlopig gesloten zijn. Voor groep 8 een lastig moment, omdat we ons volop aan het voorbereiden zijn voor de eindtoets. We vinden het belangrijk jullie zo goed mogelijk op weg te helpen. We doen daarbij een beroep op jullie zelfstandigheid. Een bijzondere situatie vraagt om bijzondere aanpassingen. Via deze brief willen wij jullie meer informatie geven over de werkwijze van de komende drie weken. We gaan jullie voorzien van lesstof en instructies via social media. We willen jullie zo de mogelijkheid geven vragen te stellen en we willen jullie daarbij van uitleg voorzien. Via verschillende kanalen houden we jullie op de hoogte. We proberen dit zo duidelijk mogelijk te doen en bereikbaar voor jullie te zijn daar waar we kunnen.

Vandaag komt meneer Bas of juf Sannah langs om een twee werkboekjes af te geven. In het eerste werkboekje staan de taken die jullie normaal gesproken in de klas ook zouden doen. In het schema onderaan dit bericht kunnen jullie lezen op welke dag je welke taak moet maken.  Het is de bedoeling dat jullie een gemaakte taak maken en vervolgens zelf nakijken. De antwoorden van deze taken kun je HIER vinden. 

Om jullie ook de mogelijkheid te geven vragen te stellen en jullie van instructie te kunnen voorzien is het belangrijk dat je dit serieus doet. Het is daarom de bedoeling dat jullie dit met ons delen. Dat doe je door een schema in te vullen en naar ons op te sturen via de ouderportaal, elke dag voor 10.00 uur. Op die manier kunnen wij inzicht krijgen in waar extra uitleg voor nodig is.

Hoe we alles precies gaan doen, weten we nog niet. We willen gebruik maken van WhatsApp en Klasbord. We laten jullie nog weten wat je waar kunt vinden. Om dit snel en goed te kunnen regelen maken we een groep aan op WhatsApp. Zo kunnen we met elkaar in contact blijven en ook nog een beetje op elkaar letten. In de bijlage kun je vinden welk werk je per dag gaat doen en daar geef je telkens op aan welke opgaven je fout hebt gemaakt. Dit is voor ons belangrijk om te kunnen voorzien in de belangrijkste uitleg. Dit kun je beschouwen als je rooster.

Nogmaals in het kort wat we van jullie vragen:

  • Je telefoonnummer voor de WhatsApp groep

  • De app Klasbord downloaden en onze groep gaan volgen

  • Je gemaakt opdrachten voor 10.00 uur te sturen. 

  • Ons op de hoogte houden van alles wat je bezighoudt

  • Extra goed op elkaar te letten en er voor elkaar zijn

Wij willen vooraf al onze bewondering richting jullie uitspreken. We zijn er ons bewust van dat we veel van jullie vragen. Ben er je van bewust dat je het uiteindelijk voor jezelf doet. We wensen je veel succes en hebben er vertrouwen in dat je dit kunt. Let op elkaar en laat zo nu en dan van jullie horen. We gaan ons samen hier doorheen slaan.