Nu het RIVM versoepelingen heeft aangekondigd willen...
'Ik denk dat het niet nodig is' en 'Ik denk niet dat...
GROEP 7

Dinsdag 5 mei
Beste ouders, 

Via deze weg ontvangt u het rooster voor het onderwijs op afstand van deze week. 
Net als voor de meivakantie ontvangen de leerlingen verdere aanwijzingen via Klasbord. Deze berichten komen altijd tussen 09.00 uur en 10.00 uur online. 

Vanaf morgen kunnen de kinderen ook weer vragen stellen via de gebruikelijke kanalen. Wij proberen weer zo snel mogelijk te reageren. U kunt als ouder uw vragen toesturen via de mail of Ouderportaal.

Veel succes! 

Met vriendelijke groet,

Bas, Kevin en Sannah

Download HIER het weekrooster voor week 19.

Vrijdag 10 april
Beste ouders,

Net als vorige week ontvangt u via deze weg het rooster voor volgende week. Volgende week bestaat uit drie lesdagen. De maandag vervalt i.v.m. Tweede Paasdag en de vrijdag heeft een andere invulling i.v.m. de Koningsspelen. In de bijlage staan ook de bestanden die uw kind nodig heeft voor de lessen van volgende week. De bestanden van Nieuwsbegrip kan ik helaas pas dinsdag met u delen, omdat deze bestanden dan pas beschikbaar worden gesteld door de uitgeverij. 

Er staan ook twee screeningslessen ingepland op donderdag. Voor meer informatie over deze screeningslessen verwijs ik u naar het bericht van Gwynn Monitoring van uw kind.
Vanaf deze week gaan we steeds meer gebruik maken van Teams. De bestanden die ik nu met u deel, zal ik deze week ook via Teams delen. De kinderen kunnen de bestanden dan via Teams inleveren. Deze week is dat nog niet verplicht, maar proberen we het even uit.

Wij zijn nog steeds heel erg trots op de kinderen. Ze gaan heel flexibel om met deze verandering en doen allemaal erg hun best. Nu is het dus tijd om te genieten van een lang weekend.

Klik HIER voor het weekrooster week 16.

Klik HIER voor het werkblad woordenschat.

Klik HIER voor het werkblad Estafette.

Fijn weekend en tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,
Bas, Kevin en Sannah

Vrijdag 3 april
Klik HIER voor het weekrooster week 15.

Klik HIER voor het werkblad woordenschat.

Klik HIER voor het werkblad Estafette les 5

Klik HIER voor het werkblad Estafette les 6

Maandag 30 maart
Beste ouders,

We zitten aan het begin van de derde week 'onderwijs op afstand'. Even een kleine update over de afgelopen dagen en een vooruitblik met een aantal handige tips. De kinderen hebben dit bericht op kindniveau ontvangen op Klasbord. Het is handig om dat lange bericht samen door te lezen met uw kind.

Vrijdag en vandaag hebben we alle kinderen telefonisch gesproken. Leuk om al die vrolijke, lieve gezichtjes weer even te zien. We doen dit om persoonlijk contact te houden met de kinderen. De telefoonnummers die we ontvangen hebben, willen we deze week ook gaan toevoegen in een groepsapp. Zo kunnen de kinderen makkelijker de foto's van de challenges delen met ons en hun klasgenoten. We hopen zo ook een beetje meer groepsgevoel te creëren bij de kinderen, want uit de persoonlijke gesprekken bleek dat zij hun klasgenootjes wel heel erg missen.

Vorige week heeft uw zoon/dochter al een aantal woordenschatlessen gemaakt op Snappet. De woorden zijn soms best lastig en staan niet allemaal op Snappet toegelicht. In de klas pakken de kinderen een woordenboek om het woord op te zoeken. Dit gaat nu niet, maar kan wel digitaal. Via Klasbord hebben de kinderen een aantal websites gekregen die ze kunnen gebruiken. Zo maken we de kinderen ook vaardig in het opzoeken van woorden en betekenissen.

Aan het eind van deze week stond het VVN Verkeersexamen gepland. Helaas kan dit niet doorgaan. Tot op heden hebben wij nog geen vervangende datum ontvangen. Dit is afhankelijk van wanneer we weer naar school kunnen. Het blijft wel belangrijk om de verkeersregels te oefenen. Daarbij kunt u met dit lekkere weer het rondje ook een aantal keer samen oefenen. We hopen u snel te kunnen informeren wanneer het VVN Verkeersexamen plaats gaat vinden.

Als laatste wil ik even stil staan bij het volgen van nieuws in deze vreemde tijd. Kinderen kunnen soms best schrikken van het heftige nieuws. Ze kennen niet alle woorden die bijvoorbeeld bij RTL nieuws of het NOS Journaal worden gebruikt en zien soms heftige beelden. Daarom adviseren wij om samen met uw zoon/dochter dagelijks om 19:00 uur naar het NOS Jeugdjournaal te kijken. Daar worden alle nieuwsberichten op kindniveau uitgelegd. Op die manier blijven de kinderen goed op de hoogte en voorkomen we dat ze met vragen blijven zitten.

We hopen dat we u door middel van dit bericht weer op de hoogte hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen. Heeft u een persoonlijke vraag aan ons? Dan kunt u deze altijd stellen via Ouderportaal.

Met vriendelijke groet,

Bas, Kevin en Sannah

Vrijdag 27 maart
Beste ouders,

HIER staat het rooster voor week 14. Ook ontvangt u twee werkbladen. Deze kunt u downloaden en eventueel printen.

HIER kunt u het werkblad Nieuwsrekenen downloaden.

HIER kunt u het werkblad Estafette downloaden.

Heeft u thuis geen printer? Dan kunt u het bestand openen en kan uw zoon/dochter op een los papier de antwoorden noteren. 

En dan nog onze complimenten over de afgelopen week. De kinderen hebben hard gewerkt en hebben op tijd vragen gesteld. Wij zijn trots op de kinderen dat ze zo goed met deze heftige verandering om gaan. Ook zien wij dat veel kinderen goede begeleiding/uitleg van hun ouders krijgen, daar mogen jullie erg trots op zijn. 

Wij wensen u een fijn weekend! 

Met vriendelijke groet,

Bas, Kevin en Sannah

Dinsdag 17 maart
Hieronder vindt u de tekst van Nieuwsbegrip van deze week. Deze kunt u uitprinten en aan uw zoon/dochter geven. Wanneer u niet beschikt over een printer kan uw zoon/dochter deze tekst ook openen via Snappet. Dit geldt ook voor de opdrachten. Daarnaast zetten we eind van de middag de 'andere tekstsoort' open via Snappet. Deze kunnen de kinderen ook maken. Een aantal kinderen krijgt in de klas tekst niveau C aangeboden, vanwege de huidige situatie laten we iedereen tekst niveau B maken. Zo blijft het voor iedereen duidelijk en overzichtelijk. 

De opdrachten van Nieuwsbegrip hoeven vrijdag pas af te zijn. Inleveren is voor nu niet nodig. We vertrouwen er op dat de kinderen de opdrachten maken en deze na deze periode mee naar school nemen. De uitleg van deze opdrachten volgt via Klasbord. 

Klik HIER voor tekst B
Klik HIER voor vragen tekst B

Dinsdag 17 maart
We hopen dat de kinderen aan de slag zijn gegaan met het werk wat wij in het vorige bericht hebben klaar gezet. In deze vreemde tijden vinden wij het belangrijk om contact met elkaar te houden, maar ook met de kinderen. Daarom willen wij voor groep 7 gebruik gaan maken van Klasbord. Klasbord is een soort Facebook, maar dan afgesloten en de beheerders meneer Bas en juf Sannah kunnen daar berichten plaatsen. Op die manier willen we de kinderen op de hoogte houden. Iedereen is welkom om met ons mee te kijken, ouders, leerlingen en ook de andere juffen en meesters.
Klik HIER om een account aan te maken. 

De communicatie via Klasbord is vooral gericht op de kinderen. De communicatie met u als ouders verloopt nog gewoon via Ouderportaal. Persoonlijke vragen/opmerkingen kunt u gewoon blijven sturen via Ouderportaal. 

Maandag 16 maart
In de komende periode willen we jullie de mogelijkheid bieden om jullie kinderen thuis te laten oefenen met schoolwerk. Aangezien wij geen onderwijs kunnen verzorgen, zal de komende periode in het teken staan van herhalen en inoefenen van leerdoelen. Een aantal leerdoelen staan in de werkpakketen, maar de leerlingen kunnen ook aan de anderen leerdoelen werken. De leerdoelen in de werkpakket hebben wat ons betreft urgentie. 

De basis van goed onderwijs start met lezen, daarom willen wij u vragen om iedere dag uw kind te laten lezen en/of voorlezen. 

De onderstaande leerdoelen/lessen zijn voor de kinderen klaar gezet. De leerlingen die op een eigen leerling werken, kunnen aan de slag met de leerdoelen van het vakgebied op hun eigen niveau.

Automatiseren 7  : les 1 t/m 5 week 9

Spellingdoelen 7 -> werkpakket -> doel:
 • 26 woorden met ij/ei
 • 53 verkleinwoorden
 • 65 meervouden op 's
 • 50 woorden met i en ie
 • 29 woorden met ou/au
 • 78 woorden eindigend op -ische
 • 63 woorden met c die klinkt als k
 • 67 woorden die eindigen op b
 • 81 woorden met th
 • 87 verkleinwoorden op a, o, e en u
 • 89 woorden met hoofdletters
 • 62 woorden die eindigen op heid
 • 80 woorden met g die klinkt als zj
 • 108 engelse leenwoorden
 • 92 woorden met y
 • 28 woorden met ch en cht
 • 72 woorden op -teit
 • 99 woorden met -iaal, -ieel en -ueel
 • 61/64/66/74/75/77/84/86/88/91/95 werkwoordspelling  

Taal 7 --> werkpakket --> doel:
 • 25 woordsoorten
 • 49 onderwerp
 • 69 directe en indirecte rede
 • 61 1e, 2e en 3e persoon
 • 73 werkwoord met vast voorzetsel
 • 95 formeel en informeel taalgebruik
 • 74 lijdend voorwerp
 • 76 leenwoorden
 • 78 zinnen ontleden
 • 85 bepaling plaats en tijd
 • 80 beeldspraak
 • 84 voltooid deelwoord
 • 86 bijwoord
 • 65 voegwoorden
 • 101 een apostrof
 • 66 hele werkwoorden
 • 87 meewerkend voorwerp
Rekenen 7 -> werkpakket -> doel
 • 364 deel van geheel
 • 414 samenhang lengte- inhouds- en gewichtsmaten
 • 291 verhoudingstabel
 • 256 kommagetallen
 • 465 kommagetallen boven 1 op de getallenlijn
 • 423 oppervlakte maten omrekenen
 • 543 bewerkingen met kommagetallen
 • 371 keersommen cijferend berekenen
 • 537 toe- en afname met percentages
 • 206 betekenis van negatieve getallen

Ook kan uw kind via de volgende sites extra oefenen: