29maart2020
Even geen ingespannen koppies die druk aan het werk...
27maart2020
Nu we allemaal thuisonderwijs volgen vragen we...
BEWEEGKAARTEN

Actieve kinderen leren beter
Al springend leren rekenen en spellen: het is een innovatieve manier van leren die het ritme van stilzittende kinderen in een schoolse situatie doorbreekt. Fysiek actieve reken- en taallessen kunnen een effectieve manier zijn om schoolprestaties van kinderen te verbeteren. Bovendien draagt bewegen bij aan de dagelijkse hoeveelheid beweging die kinderen nodig hebben.

Iedere week publiceren we voor alle kinderen hieronder beweegkaarten die zijn opgesteld door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs juf Angelique.

Week 14 ( 30 maart t/m 3 april)

Week 13 (23 t/m 27 maart)
            
                Instructiefilmpje Freerun rol

                Instructiefilmpje Parkoers van de ene naar de andere kant

Week 12 (16 t/m 20 maart)