Wij raden beide aan: 'De directeur en het bestuur...
Zowel met vakantie als op vakantie is juist.
SAMENWERKING


Zorgen over gedrag of leren bij uw kind?

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind anders dan verwacht en zijn er zorgen over leren of gedrag. Onze partners zijn er voor uw kind!
Wij werken nauw samen met orthopedagogische praktijken Praktijk ABC, OPPB en Van A tot LeZen.

Extra hulp

Wanneer ouders - naast het aanbod van school - behoefte hebben aan extra hulp voor hun kind, kunnen onze partners helpen.

Het aanbod bestaat onder meer uit:

  • Bijles en huiswerkbegeleiding
  • Remedial Teaching

Nicole den Bouw en Jessica Peeters zijn gediplomeerd remedial teachers. Zij geven al jarenlang begeleiding aan kinderen en met hun onderwijsachtergrond sluiten zij nauw aan bij het aanbod van school.

Extra begeleiding in de zomervakantie is ook mogelijk, met als doel:

  • Verminderen van de kans op de bekende zomerdip
  • Inhalen van eventuele achterstand als gevolg van de coronacrisis