Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...
COVID-19

 

Corona-beslisboom basisschool en opvang
De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de basisschool en kinderopvang mag. De boom is niet alleen bedoeld voor de basisschool, maar ook voor alle vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf of crèche, peuteropvang of voorschool, gastouder en bso. Het is belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.

Bekijk HIER de actuele Nederlandse beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 (versie 25-02-2022).

Er is een QR-code toegevoegd aan de beslisboom waarmee direct de meest actuele versie van de beslisboom gedownload kan worden.

Update 31 januari 2022: wijziging in het quarantainebeleid
Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19 én zij geen klachten hebben

Update 15 februari 2022: versoepelingen
Per 18 februari:
De quarantaineperiode wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, waarbij nog wel geldt dat je dan wel minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn. 

Per 25 februari:

  • De 1,5 meter maatregel komt te vervallen, ook vervallen looproutes etc. Ook hiervoor geldt: de maatregel komt te vervallen, maar er blijft nog wel een advies is om elkaar de ruimte te blijven geven.
  • De mondkapjesplicht komt te vervallen. Daar waar mensen dat prettig vinden of het heel druk is is het advies wel om de mondkapjes te dragen of in te zetten.
Kinderen vaccineren?
We krijgen vragen over het vaccineren van kinderen. In Nederland mogen kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden tegen corona. In groep 8 van het basisonderwijs worden kinderen in de loop van het jaar vaak 12 jaar (of ouder). Zij kunnen zich dan laten vaccineren. Daarom is in de beslisboom opgenomen dat een kind (vanaf 12 jaar) ook immuun kan zijn doordat het volledig gevaccineerd is.

Voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn coronavaccinaties beschikbaar. Ouders kunnen de GGD bellen om een afspraak te maken voor hun kind. De kinderen krijgen 2 prikken met een kinderdosis van het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Wij vinden dat de keuze van wel of niet vaccineren aan de kinderen en de ouders is.  

Regels bij besmetting op school
De richtlijnen kunnen verschillen per situatie en per leeftijdsgroep. Wij volgen daarom altijd de instructies van de GGD op.