De explosieve toename van het aantal...
COVID-19

Beslisboom neusverkouden kinderen, gecontroleerd door het RIVM
AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben beslisbomen voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school gemaakt. De beslisboom of neusverkouden kinderen naar de opvang en/of school mogen is goed ontvangen en uit de vele reacties blijkt dat de beslisboom op grote schaal in de kinderopvang en het basisonderwijs wordt gebruikt. Maar ook daarbuiten: GGD'en en jeugdartsen pakken de beslisboom erbij bij het beantwoorden van vragen van ouders en kinderopvangorganisaties.

Bekijk HIER de beslisboom neusverkouden kind 0 jaar t/m groep 8 toelaten op peuteropvang en basisschool.