Pollen en gluten zijn van oorsprong...
'Dat is opgelegd pandoer' betekent 'dat zal zeker...
COVID-19

 

Corona-beslisboom basisschool en opvang
De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) kan. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang een kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD.

Bekijk HIER de actuele Nederlandse beslisboom voor alle leeftijden (versie 07-07-2022).

Wat is 'veel hoesten'?
In de beslisboom wordt gevraagd of een kind veel hoest. Het RIVM spreekt in haar richtlijn over 'incidenteel hoesten' en 'af en toe hoesten', zonder dat verder te specificeren. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Daarom wordt er ook in de beslisboom geen nadere omschrijving van 'veel hoesten' gegeven. Twijfelt u of er sprake is van veel hoesten? Neem dan contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u) of vraag een (kinder)arts om advies.

Draaiboek Covid-19
Vanuit het ministerie van OCW is een sectorplan Covid-19 gelanceerd. De bedoeling hiervan is om voorbereid te zijn op eventuele maatregelen die moeten worden genomen om het onderwijs veilig en verantwoord te geven. Het sectorplan heeft als uitgangspunt dat een scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen en biedt ook ruimte voor maatwerk op scholen. Vanuit onderstaand sectorplan en na raadpleging van het team, is een draaiboek Covid-19 voor De Klinkert opgesteld dat u HIER kunt lezen.