Pollen en gluten zijn van oorsprong...
'Dat is opgelegd pandoer' betekent 'dat zal zeker...

Op 26 november is besloten om de bestaande maatregelen in het onderwijs uit te breiden. Alle leerlingen in het vo en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het po en s(b)o krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. Dat geldt ook voor al het onderwijspersoneel van deze sectoren dat op school werkt. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd.

Belangrijk om te weten

  • De school vraagt niet naar de vaccinatiestatus van leerlingen en medewerkers.
  • Zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen en medewerkers die gebruik willen maken van de zelftesten.
  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren. Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werk.
  • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen en afstand houden waar dat mogelijk is. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD.
  • Heeft een leerling of medewerker klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Neem dan geen zelftest af maar verzoek hem of haar zich direct te laten testen bij de GGD.

Hoe werkt de zelftest?

Vanaf 29 november doen leerlingen thuis tweemaal per week een zelftest. Het dringend advies is dat oders hun kind helpen om twee keer in de week (preventief) een zelftest af te nemen. Een zelftest is een antigeentest die je volledig zelf uitvoert. Lees voor het gebruik de bijsluiter. Bekijk vervolgens de instructievideo van de zelftest, met uitgebreide uitleg.

Flyer Zelftesten doe je zo

In deze flyer wordt uitgelegd hoe zelftesten in zijn werk gaat. Bekijk HIER de instructievideo van de Flowflex antigeen zelftest.