Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...


 

Borgesiusstichting
Onze school maakt deel uit van de Borgesiusstichting. Dit is een stichting voor katholiek primair onderwijs en peuterspeelzaalwerk en is begin 2012 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Het Barlake en de Professor Gielenstichting. Het bestuurskantoor van de stichting is gevestigd in Oudenbosch. De Borgesiusstichting telt 17 basisscholen met zo'n 3200 leerlingen en ongeveer 325 medewerkers en 6 peuterspeelzalen.

Algemene directie
De borgesiusstichting staat onder leiding van:

  • Dhr. L. Polman

Contact
Borgesiusstichting
Markt 32
4731 HP  Oudenbosch
tel. 0165-330894
www.borgesiusstichting.nl

De bovenschoolse schoolgids kunt u hier downloaden.