Betekenis kunstmatige bocht (in een parcours) ...
KEURMERKENKeurmerkschool
In samenwerking met Hogeschool Avans worden jaarlijks studenten opgeleid voor het vak van leerkracht.
Ieder jaar begeleiden wij ook 4e jaars studenten. De studenten van het vierde jaar kunnen solliciteren naar een LIO-plaats (leraar in opleiding). Ze krijgen dan de mogelijkheid om zelf de verantwoordelijkheid voor een bepaalde groep op zich te nemen. De leerkracht uit die groep is in die tijd beschikbaar voor andere taken.Erkend leerbedrijf
De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. De Klinkert is officieel erkend als leerbedrijf door SBB. Hierdoor mogen SPW studenten (Sociaal Pedagogisch Werker) niveaus 3 en 4, bij ons hun stageopdrachten uitvoeren.

Stagecoach
Eveline Brans is gecertificeerd stagecoach. Zij begeleidt alle studenten tijdens hun stageperiode op De Klinkert. Studenten die een stageplaats zoeken kunnen HIER een stageverzoek indienen.