Het leven van een leerkracht van groep 8 was tot...
Het basisonderwijs wil een vermindering van het...

Overzicht nieuws

Gelezen in BN De Stem: Cito-toets is al lang niet heilig meer.
18-04-2019
| Het leven van een leerkracht van groep 8 was tot 2015 redelijk overzichtelijk. De leerlingen moesten worden klaargestoomd voor die ene grote eindtoets: de Cito. Ooit bedacht om alle kinderen langs...
Gelezen in BN De Stem: 'Basisschoolleerling zit te veel uren in de klas'.
18-04-2019
| Het basisonderwijs wil een vermindering van het aantal lesuren. Sectororganisatie PO-Raad en de onderwijsbonden vinden dat leerlingen te veel tijd op school zitten. Met minder lessen kan de werkdruk...
Gelezen in BN De Stem: Ben jij mediaproof of deel jij foto's van je kind?
17-04-2019
| Menig trotse ouder plaatst foto's van zijn of haar kind op sociale media. Vaak zonder dat dit gevraagd is aan zoon of dochter, terwijl er wel risico's aan vastzitten. Waar ligt de grens als het gaat...
Nieuwsbrief 15 Kindcentrum De Klinkert
07-04-2019
| De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert verschijnt iedere twee weken. Met deze nieuwsbrief blijven onze ouders op de hoogte van de nieuwtjes over onze school. We blikken bijvoorbeeld vooruit op de...
Vakantierooster 2019-2020
05-04-2019
| Hierbij publiceren vastgestelde vakantierooster van de Borgesiusstichting. Dit vormt het uitgangspunt voor het definitieve vakantierooster voor De Klinkert. Na overleg met de MR zal dit uiterlijk...
Taaltip: getrouwd zijn / zijn getrouwd.
03-04-2019
| Zowel getrouwd zijn als zijn getrouwd is correct als naar de handeling van het trouwen wordt verwezen.
Gelezen in BN De Stem: Laat de eindtoets los!
03-04-2019
| Deze maand staat voor leerlingen van groep 8 de eind-toets weer op het programma. Een belangrijk moment, maar laat het resultaat niet leidend zijn. Het is een momentopname!
Onze school is gezond.
03-04-2019
| Onze school heeft opnieuw het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij...
Taaltip: de/het icoon.
20-03-2019
| Zowel de icoon als het icoon is juist. Als icoon verwijst naar een afbeelding van een heilige, heeft de icoon de voorkeur. Als met icoon een pictogram bedoeld is of een beeldbepalende persoon, zijn...
Wij zoeken Pedagogisch medewerk(st)ers (MBO).
14-03-2019
| Is het werken aan de ontwikkeling van kinderen jouw passie? Dan is Spelen = Leren op zoek naar jou.
Gelezen in BN De Stem: Actie: Hele onderwijs schreeuwt om meer geld.
12-03-2019
| Voor het eerst in de geschiedenis staakt het hele onderwijs, van basisschool tot universiteit. Vrijdag is alles dicht, de hele week zijn er acties. Inzet: 4 miljard euro extra. Waar is dat enorme...
Taaltip: geschaad/geschonden vertrouwen.
08-03-2019
| Zowel 'Het vertrouwen is geschaad' als 'Het vertrouwen is geschonden' is juist; geschonden heeft een iets sterkere betekenis.
Vandaag in BNDeStem: Verandering van onderwijs pure noodzaak.
20-02-2019
| De leerlingen van nu moeten straks antwoorden gaan geven op vragen die we nog niet kennen. Om hen daarop goed voor te bereiden is een revolutie in het onderwijs nodig.
Scholenonderzoek 2019 RTL-nieuws
18-02-2019
| De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft de eindtoetsresultaten van ruim 6.000 basisscholen geanalyseerd en op een zo eerlijk mogelijke manier vergeleken. De Klinkert scoort 8,1 in dit onderzoek.
Gelezen in BN De Stem: Coalitie wil schooladvies na eindtoets.
13-02-2019
| Leerlingen op de basisschool moeten hun middelbareschooladvies pas krijgen nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn gemaakt.
Gelezen in BN De Stem: Toetsen, maar wanneer?
13-02-2019
| Eerst een schooladvies en dan een eindtest, of eerst een test en dan een advies. Onderwijs en politiek hebben het er maar druk mee.