24november2019
De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...
De juiste schrijfwijze is in beslag nemen. Ook de...
Agenda
06december2019
Studiedag team
19december2019
s middags vrij
20december2019
Alle units vrij
23december2019
Kerstvakantie
KWALITEITSFORUM

Alleen de hoogste kwaliteit is goed genoeg
Ouders fungeren als 'een kritische vriend' voor de directeur met het doel de kwaliteit van de school te behouden en te verbeteren.
Zij doen dit door nauwkeurig te kijken naar de rapportage van de directeur over een aantal belangrijke kwaliteitsindicatoren. Zij bevragen de directeur over juistheid van zijn analyse: waarom zijn de resultaten zoals ze zijn? Zij reageren op de voorgestelde verbetermaatregelen en geven zelf ook suggesties. Zij vragen na of de verbetermaat- regelen die de directeur plant daadwerkelijk worden uitgevoerd en of deze het gewenste resultaat opleveren.

Het kwaliteitsforum bestaat uit:
  • Mijntje Mol
  • Eveline Steijger
  • Ronald Buijsen
  • Gerben den Helder
  • Moniek Oomen
  • Barbara Proper
  • Gemma den Hollander
  • Barry van Beers