Wij raden beide aan: 'De directeur en het bestuur...
Zowel met vakantie als op vakantie is juist.
OUDERPARTICIPATIE

Meerscholendirecteur Ron Kruis: "Educatief partnerschap bestaat niet alleen uit betrokkenheid en participatie. De nadruk ligt op de dialoog tussen ouders en school en de wederzijdse betrokkenheid."

Educatief partnerschap
De Klinkert heeft in haar doelstelling staan, zo goed mogelijk onderwijs te willen geven. Wij geloven dat wij dat alleen kunnen als we samen met de ouders verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen. 

Samen verantwoordelijkheid nemen, wil zeggen dat wij als school graag met ouders samenwerken om hun kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Wij nodigen ouders dan ook zo vroeg mogelijk uit om samen na te denken over de beste manier om hun kinderen te helpen. Vaak lukt dat het beste wanneer we zowel thuis als op school op één lijn zitten.