Met 903 flessen heeft de actie voor NSGK op onze...
In bijna 1.000 basisschoolklassen zijn afgelopen...
Uitspraak van een ouder: "Opvang en meedoen aan naschoolse activiteiten draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn kind."

Dagarrangement
Bij Kindcentrum De Klinkert vindt u alles onder n dak. Zo is in het gebouw, naast de basisschool, ook onze eigen peuterspeelzaal Hummelhonk gevestigd. Zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Daarnaast zijn verschillende vormen van opvang aanwezig.
Buiten de reguliere schooltijden zijn er verschillende vormen van opvang mogelijk. Door keuzes te maken kunt u voor uw kind een dagarrangement samenstellen.
U kunt bijvoorbeeld kiezen uit voorschoolse activiteiten (VSA) en naschoolse activiteiten (NSA). Vanzelfsprekend kan een kind desgewenst gebruikmaken van de tussenschoolse opvang (TSO), het zogenaamde overblijven.
Een dagarrangement van 08.00u tot 18.00u behoort bij Kindcentrum De Klinkert tot de mogelijkheden.

Brood en Spelen
Vanaf het schooljaar 2015-2016 werken de Oudenbossche scholen van de Borgesiusstichting op het gebied van opvang samen met Brood en Spelen.
Dit zijn basisschool De Klinkert, De Bukehof en Sterrenschool De Schittering (de nieuwe naam van basisschool De Schakel en de Mariaschool).

Wij kijken er naar uit om samen te gaan werken met de scholen in Oudenbosch. Graag zetten wij onze ervaring en enthousiasme in om kwalitatieve en flexibele opvang te verzorgen waar de kinderen het naar hun zin hebben. Met de scholen en de ouders gaan wij kijken naar de wensen die er zijn, zodat wij maatwerk kunnen bieden, vertelt Manette Sinnema, Manager TSO Brood & Spelen.

Brood & Spelen is een actieve organisatie met een eigentijdse kijk op kinderopvang die tussenschoolse-, buitenschoolse- en kinderdagopvang biedt voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De organisatie vindt betrokkenheid en samenwerking met ouders, scholen, verenigingen, kinderen en de buurt belangrijk.
Bekijk hier de algemene informatie van Brood en Spelen.

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor schoolkinderen van 4 tot 13 jaar. Zij gaan tijdens de schoolvakanties naar de BSO.  Bij BSO kan meer: men vangt niet alleen de kinderen op tijdens de vakanties, op studiedagen, maar ook wanneer u dat wenst s ochtends voor de school begint en na schooltijd.

Vragen?
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met locatiemanager Joyce Dekkers. Kijk hier voor alle informatie m.b.t. de locatie De Klinkert.

BSO kantoor in Diemen: 020-6621102

TSO kantoor in Scherpenzeel: 033-2588684