Peutergroep De Klinkert

U heeft géén kinderopvang nodig, maar wil wel graag dat uw kind kennis maakt en om leert gaan met andere kinderen, dan is de peuteropvang een uitstekend alternatief.

Ieder kind is uniek met eigen mogelijkheden en talenten. Ieder kind moet zich op een eigen manier en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ook bij de peuteropvang stimuleren wij dit door het bieden van activiteiten. We gebruiken op al onze locaties Uk en Puk. Uk en Puk is een VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie). Daarmee bieden wij kinderen spelenderwijs thema gebonden onderwerpen aan. U kunt bij deze thema's denken Wat heb ik aan vandaag, Ik en mijn familie, Hatsjoe etc.

Op deze wijze hopen wij alle kinderen een gelijke start te bieden wanneer ze naar de basisschool gaan. Leren in een groep is samen zijn, samen spelen, samen delen.

Binnen de peutergroep werken wij met vaste dagritmes als het gaat om de eet-, drink- speel- en opruim momenten. Aan het begin van elk dagdeel wordt de planning van die ochtend of middag doorgenomen met de kinderen aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten zij duidelijk wanneer er wat gaat gebeuren.

Kinderen die naar de peuteropvang komen kunnen van 1 tot 5 ochtenden naar de peutergroep komen. Krijgen kinderen vanuit het consultatiebureau een VVE verklaring, dan dienen deze kinderen 16 uur in de week naar de peutergroep te komen. Een VVE verklaring is bedoeld om kinderen te ondersteunen op het gebied van taal of sociaal emotionele vaardigheden. Al onze medewerkers hebben de bevoegdheid om deze peuters extra begeleiding hierin te geven.

Sinds januari 2022 is Peutergroep De Klinkert onderdeel van onze organisatie. Naast het aanbieden van het VVE programma is er uiteraard ook gewoon tijd voor vrij spel. Op de groep is hiervoor het materiaal aanwezig, daarnaast hebben wij de beschikking over een gezellig ingerichte tuin. Wij werken nauw samen met basisschool De Klinkert. Wij wisselen regelmatig ook spel materialen en kennis uit.

De tijden van peutergroep De Klinkert zijn van maandag t/m vrijdag :

· Brengen om 08:30uur en ophalen om 12.30 uur

· Ook kan je kiezen voor verlengde peuteropvang op de Klinkert dan zijn de tijden op ma, din en of don van
  08:30 tot 14:30.

Rondleiding

Om een goede indruk te krijgen van onze peutergroep kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken. Tijdens deze afspraak kunt u de sfeer proeven van de peuteropvang, al uw vragen stellen en worden uw wensen en onze mogelijkheden doorgenomen. Voor meer informatie of het maken van een de vrijblijvende intake afspraak kunt u contact opnemen via 06-30220252 of u kunt een e-mail sturen naar:
peutergroepdeklinkert@dedwerges.eu 

Bekijk HIER de website van de Dwergjes voor alle informatie.