VISIE, MISSIE EN AMBITIE

'Bijzonder zijn' is waar wij in geloven. Anders denken maakt bijzonder. Bijzonder zijn bevordert de ontwikkeling van 'uniek zijn en eigenheid'. Wij geloven erin dat een mens pas echt tot zijn recht kan komen in de maatschappij wanneer het de kans heeft gekregen zich als uniek individu te ontwikkelen.
 
Visie en missie
De samenleving vraagt op de dag van vandaag meer en meer om nieuwe kennis en vaardigheden.  
Wij zien het dan ook als onze taak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Het kind staat bij ons centraal. Er zal altijd gekeken worden naar wie het kind als individu is, wie het wil zijn en wat het nodig heeft om zijn/haar eigen identiteit te ontwikkelen. Wij gaan er hierbij van uit dat het geven van vertrouwen en het creëren van situaties waarin het kind succeservaring op kan doen de basis is om ontwikkeling op gang te brengen. 
Op De Klinkert krijg je vertrouwen waardoor je uitdagingen aan durft te gaan. Door uitdagingen aan te gaan, doe je succeservaring op en groei je weer. Door dit alsmaar toe te blijven passen zal je uiteindelijk jezelf overtreffen! 

De inspirerende omgeving, het geven van vertrouwen en de juiste begeleiding om een unieke kracht optimaal tot uiting te laten komen, zorgen voor groei. Deze groei leidt ertoe dat een kind zichzelf zal overtreffen en dat maakt ons uniek! 

Missie
Zoals iedere school verzorgen wij kwalitatief goed onderwijs en zijn wij ons bewust van de gedeelde pedagogische taak die wij met ouders hebben. Daarnaast willen wij kinderen laten geloven in zichzelf en toerusten met kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om zich optimaal te laten ontwikkelen.  
Wij zien het als onze taak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Het kind staat daarom centraal. Er zal altijd gekeken worden naar wie het kind als individu is, wie het wil zijn en wat het nodig heeft om zijn/haar eigen identiteit te ontwikkelen. Wij gaan er hierbij van uit dat het geven van vertrouwen en het creëren van situaties waarin het kind succeservaring op kan doen de basis is om ontwikkeling op gang te brengen.
Leerlingen op De Klinkert krijgen vertrouwen, waardoor ze uitdagingen aan durven gaan, succeservaring op zullen doen en uiteindelijk hun eigen verwachtingen zullen overtreffen.

Merkbelofte
  • De Klinkert biedt een inspirerende omgeving waarin een kindgerichte aanpak centraal staat;
  • Op De Klinkert wordt met de juiste begeleiding kennis, vaardigheden en een attitude aangeleerd die nodig zijn om het kind zijn eigen persoonlijkheid te laten ontwikkelen en voorbereidend zijn op de toekomstige samenleving;
  • Leerkrachten op De Klinkert zijn ambitieus en stellen zich continu de vraag of hetgeen ze doen niet beter zou kunnen. Deze vraag leren zij hun leerlingen ook voortdurend te stellen bij processen, zodat een optimale ontwikkeling tot stand komt;
  • Bij ons leer je ontdekken wie je bent, wat je mogelijkheden zijn;
  • Op De Klinkert zal je jezelf overtreffen!
Pay-off: Overtref jezelf!
 
Unieke kracht
Ieder kind is uniek, maar wat de uniekheid van een kind is, zal eerst ontdekt moeten worden en vervolgens ontwikkeld moeten worden,  wil het als succes ingezet kunnen worden. Het bijzondere zien aan een kind en dit ontwikkelen tot unieke kracht, is gelijk de unieke kracht van ons als school. De inspirerende omgeving, het geven van vertrouwen en de juiste begeleiding om een unieke kracht optimaal tot uiting te laten komen, zorgen ervoor dat een kind zichzelf zal overtreffen... en dat maakt ons uniek!

Kernwaarden
Onze kernwaarden; Geluk, Respect, Open minded, Eigenaarschap en Inzet (GROEI), noemen we ook wel onze GROEI-eigenschappen. Ieder kind en iedere werknemer willen we toerusten met GROEI-eigenschappen, omdat deze essentieel zijn om uiteindelijk ook tot daadwerkelijke groei en bloei te kunnen komen.  
 
FOCUS KERNWAARDE OMSCHRIJVING
G Geluk Wij geloven erin dat je goed in je vel moet zitten, gelukkig moet zijn, om tot ontwikkeling te kunnen komen.
R Respect Ieder kind is uniek. Juist deze uniekheid moeten we respecteren en waarderen. Pas als je jezelf kunt zijn en gerespecteerd wordt door je omgeving, voel je de veiligheid om je vrij te kunnen ontwikkelen.
O Open minded Open minded zijn geeft een brede scope en zorgt ervoor dat je voor dingen open staat. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden en keuzes die je verder kunnen helpen, ga je gemakkelijker uitdagingen aan en dat leidt tot groei. 
E Eigenaarschap We geloven erin dat (mede-)eigenaarschap de intrinsieke motivatie vergroot om tot verdere ontwikkeling te komen.  
I Inzet Op De Klinkert geloven we er in dat bovenstaande eigenschappen voorwaardelijk zijn, om je in te zetten. En uiteindelijk leidt inzet tot daadwerkelijke groei en dat zorgt weer voor geluk.  

De GROEI-eigenschappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen voor De Klinkert een complete set aan kernwaarden waarmee je jezelf kunt zijn en zal ontwikkelen tot wie je worden wil. 


Ambitie
Het is onze ambitie dat ieder kind zichzelf leert kennen en zijn eigen unieke 'ik' dusdanig leert ontwikkelen dat het kind zichzelf zal overtreffen. Wij willen gezien worden als de basis van deze ontdekking en ontwikkeling.  
 
Het is onze ambitie een school te zijn waar ieder kind gelukkig is. Een school waar je groeit en jezelf zult overtreffen!