Het leven van een leerkracht van groep 8 was tot...
Het basisonderwijs wil een vermindering van het...

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

In het voorjaar van 2016 hebben de scholen van de Borgesiusstichting tevredenheidspeilingen afgenomen onder leerlingen, ouders en personeel. De resultaten van deze drie peilingen zijn vergeleken met de resultaten van andere scholen in Nederland, die deze peilingen ook hebben ingevuld.
Hieronder vindt u een samenvatting van de Oudertevredenheidspeiling en de Leerlingtevredenheidspeiling.

Vanuit de analyses met de geledingen zullen wij vervolgstappen zetten. Daar waar nodig zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat wij de goede kwaliteit blijven handhaven.
  • Ouders geven aan over het algemeen tevreden te zijn over onze school. De ouders zijn zeer tevreden over de leerkrachten, de kennisontwikkeling en de sfeer.
  • Ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben de vragenlijsten horend bij het leerlingentevredenheidsonderzoek ingevuld. Zij geven aan zeer tevreden te zijn over de de uitstapjes die de school organiseert, het positieve anti-pest klimaat en het samenwerken.
  • De medewerkers van onze school voelen zich betrokken bij hun school, werken zeer graag voor de school, voelen zich trots op de school en zouden zeker opnieuw voor hun school kiezen als werkgever.
Wij mogen trots zijn op de tevredenheid die leerlingen, ouders en medewerkers zichtbaar maken. Natuurlijk zijn er verbeterpunten waaraan wij de komende tijd gaan werken.

Lees hier de samenvatting van de Oudertevredenheidspeiling en de Leerlingtevredenheidspeiling.