Betekenis vermindering of verdwijning van...
Namen van unieke personen, plaatsen, organisaties,...
JUNIOR COLLEGE HALDERBERGE
 


Kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool staan vaak voor een moeilijke keuze. Want welke school in het voortgezet onderwijs moet je nu kiezen? De overgang naar de middelbare school is voor veel leerlingen te groot. Daarom komt het Markland College in Oudenbosch en Zevenbergen als eerste scholen in Brabant met onderwijs voor kinderen van 10 tot 14 jaar: het Junior College.

Op het Junior College worden leerlingen tussen de 10 en 14 jaar door een team van po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn begeleid bij de overstap naar het VO. Leerlingen krijgen zo meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past. Onderzoek heeft uitgewezen dat door een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs er een betere aansluiting plaatsvindt. Het streven van 10-14 Onderwijs is bovendien om beter aan te sluiten bij de talenten, de ontwikkelingsfase, de onderwijsbehoeften en de leerstijl van de leerlingen in deze leeftijdscategorie.

Zo is ook het idee ontstaan om een Junior College Halderberge in het leven te roepen. Verschillende basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Halderberge werken samen om dit nieuwe onderwijsconcept invulling te geven.

Uitwisseling docenten
In de nieuwe onderwijsvorm bundelen docenten van het Markland College én leerkrachten van Stichting De Waarden, Borgesiusstichting en Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant de krachten. Ze delen niet alleen kennis met elkaar, maar ze gaan ook op elkaars scholen werken.

Vanuit De Klinkert werkt een van onze leerkrachten mee aan de ontwikkeling van het Junior College. Deze ontvangt hiervoor een subsidie vanuit het LeraarOntwikkelFonds (LOF). Dit is een netwerk van, voor en door leraren die het onderwijs van onderop willen vernieuwen.

Lees HIER meer.