SAMENWERKING MET PRAKTIJK ABC

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind anders dan verwacht en zijn er zorgen over leren of gedrag. Aan het inschakelen van externe hulp gaat vaak een langdurig traject vooraf. Daarom zijn wij als school een samenwerking aangegaan met orthopedagogische Praktijk ABC. Zij zijn meerdere dagdelen per week op De Klinkert en behandelen daar kinderen, maar adviseren ook onze leerkrachten hoe zij het best met complexe situaties om kunnen gaan.

Heeft u zorgen over uw kind? Tijdens ouderavonden op school is Praktijk ABC aanwezig en kunnen ouders terecht voor advies, maar natuurlijk kunt u ook op een ander moment een afspraak maken voor een adviesgesprek bij ons op school.
 

 

 

Amber 

pedagoog 

Mandy 

orthopedagoog  

Nicole 

remedial teacher 

 

Zorgen over leren
Ouders merken vaak als eerste op dat een kind slecht in zijn vel zit of minder presteert. Maar lukt het om er de vinger op te leggen of het samen op te lossen?

Gericht onderzoek biedt hier oplossingen. Na onderzoek stellen we - samen met u - een gericht begeleidingstraject op voor uw kind. En we geven praktische adviezen, waarmee u direct aan de slag kunt.

Zorgen over gedrag
Soms gedragen kinderen of jongeren zich opvallend, anders dan andere kinderen, of zit hen overduidelijk iets dwars. Soms is het helder wat er aan de hand is, maar vaak is het antwoord minder duidelijk. Ondanks alle pogingen en goedbedoelde adviezen van anderen, verbetert de situatie niet.

Als u zich zorgen maakt over het gedrag van uw kind, geeft een psychologisch onderzoek meer inzicht en zekerheid over de mogelijke oorzaak.

Na het onderzoek en tijdens een behandelingstraject krijgt u steeds praktische adviezen voor de begeleiding van uw kind thuis.

Vergoeding vanuit de Jeugdwet
Per 1 januari 2015 wordt de jeugdzorg vergoed vanuit de Jeugdwet. Deze financiering wordt geregeld door de gemeente waarin een kind is ingeschreven. Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de Jeugdwet heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, jeugd- of kinderarts, of jeugdprofessional van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Met deze verwijzing vragen wij de vergoeding voor het onderzoek of de behandeling van uw kind. Wij regelen de administratieve procedure voor u, zodat u hier zelf geen zorg om heeft.

Eigen kosten
Indien het onderzoek of behandeling van uw zoon of dochter niet in aanmerking komt voor vergoeding via de gemeentes, of indien u daar geen aanspraak op wilt maken, dan kunt u uw zoon of dochter ook aanmelden. Het onderzoek of de behandeling zijn dan voor eigen rekening. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kijkt u HIER.

Bekijk HIER de flyer over didactische begeleiding.

Bekijk HIER de flyer over dyslexie.