Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...
JAARPLAN EN JAARVERSLAG
 

De kwaliteit van ons onderwijs is in kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van nog te ontwikkelen punten. De gerealiseerde kwaliteit borgen we en ontwikkelpunten nemen we mee bij het formuleren van onze nieuwe speerpunten. Op basis van deze uitkomsten en de beleidskaders op stichtingsniveau, stellen we onze jaarplannen op.

Jaarverslag
Lees HIER het onderwijskundig jaarverslag 2020-2021.

Lees HIER het zorg jaarverslag 2020-2021.

Jaarplan
Lees HIER het onderwijskundig jaarplan 2021-2022.

Lees HIER het zorg jaarplan 2021-2022.

Lees HIER de samenvatting van het de schoolscan NPO juni 2021.

Lees HIER het schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2021-2022.