De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...
23september2020
Veel mensen hebben geleerd dat er voor het voegwoord...
JAARPLAN EN JAARVERSLAG
 

De kwaliteit van ons onderwijs is in kaart gebracht door middel van (zelf)evaluatie. De zelfevaluatie resulteert in de vaststelling van gerealiseerde kwaliteit en van nog te ontwikkelen punten. De gerealiseerde kwaliteit borgen we en ontwikkelpunten nemen we mee bij het formuleren van onze nieuwe speerpunten. Op basis van deze uitkomsten en de beleidskaders op stichtingsniveau, stellen we onze jaarplannen op.

Jaarplan
Lees HIER het onderwijskundig jaarplan 2020-2021.

Jaarverslag
Lees HIER het onderwijskundig jaarverslag 2019-2020.