West-Brabantse basisscholen luiden de noodklok over...
Agenda
10september2019
juf Denise jarig
11september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
juf Rajae jarig
OUDERVERENIGING

Een actieve club ouders
Bij ons op school is een actieve oudervereniging die alle jaarlijkse activiteiten helpt organiseren. De oudervereniging organiseert jaarlijks diverse activiteiten zoals: sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, zomermarkt etc. Om het jaar wordt ook een schoolreis georganiseerd.
De jaarlijkse ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig maar tegelijkertijd ook noodzakelijk om de organisatie van bovenstaande activiteiten te kunnen bekostigen. Kinderen van ouders die de ouderbijdrage niet betalen gaan niet mee op schoolreis.
 
In de brochure "De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig" of op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt aangegeven, dat de school een ouderbijdrage mag vragen voor activiteiten die niet tot het gewone onderwijs horen.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 35,-- per kind. Hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar vanuit de oudervereniging een factuur.

Verder heeft elke klas een klassenouder. Dit is een vader of moeder die helpt bij de organisatie van allerlei activiteiten. Bij een groot aantal activiteiten binnen en buiten de school kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. De kinderen vinden dit ook erg leuk.