MEDIAWIJSHEID

Het multimediale digibord is tegenwoordig een veelgebruikt klassikaal lesmedium. Stapsgewijs wordt nu ook de individueel gehanteerde tablet geïntroduceerd in de klas. De benadering van onderwijs verandert en klassikaal onderwijs gaat over in maatwerk per leerling.
In onze gemedialiseerde samenleving is het noodzakelijk dat leerlingen beschikken over een kritische kijk ten opzichte van de invloeden van de media. Leerlingen kijken televisie, onderhouden contacten via sociale media en zoeken online naar informatie. Deze digitalisering zorgt ervoor dat kennis, informatie en communicatie in allerlei nieuwe vormen beschikbaar is en komt.
Het gaat bij mediawijsheid niet zozeer om ict-vaardigheden, maar om het bewust worden van wat media met je doet en wat de mogelijkheden zijn om het optimaal te kunnen gebruiken. Hierover besteden we op school ruim aandacht.

Werken met tablets
Het gebruik van tablets in de klas neemt een vlucht. Voorwaarde voor succes is de balans tussen het gebruik van nieuwe media en de traditionele manier van lesgeven. Om digitale media goed te kunnen inzetten in de les zijn onze leerkrachten technisch vaardig.

Vanaf groep 4 krijgt elke leerling een Chromebook in bruikleen. Hiermee kunnen leerlingen gedurende de schooldag de lesstof verwerken, maar ook zaken opzoeken die nodig is voor het werken aan bijvoorbeeld projecten.
Wij maken gebruik van verschillende applicaties zoals bijvoorbeeld Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat op onze school wordt ingezet voor de verwerking van de basisvakken taal, rekenen en spelling. De leerkracht kan gepersonaliseerde leerstof klaarzetten voor iedere leerling en kan via een dashboard volgen hoe de leerlingen de opdrachten maken. Dit biedt de mogelijkheid om tijdens de verwerking directe feedback aan de leerling te kunnen geven.