West-Brabantse basisscholen luiden de noodklok over...
Agenda
10september2019
juf Denise jarig
11september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
juf Rajae jarig
WERKEN MET TABLETS

Mediawijsheid
Het multimediale digibord is tegenwoordig een veelgebruikt klassikaal lesmedium. Stapsgewijs wordt nu ook de individueel gehanteerde tablet geïntroduceerd in de klas. De benadering van onderwijs verandert en klassikaal onderwijs gaat over in maatwerk per leerling.
In onze gemedialiseerde samenleving is het noodzakelijk dat leerlingen beschikken over een kritische kijk ten opzichte van de invloeden van de media. Leerlingen kijken televisie, onderhouden contacten via sociale media en zoeken online naar informatie. Deze digitalisering zorgt ervoor dat kennis, informatie en communicatie in allerlei nieuwe vormen beschikbaar is en komt.
Het gaat bij mediawijsheid niet zozeer om ict-vaardigheden, maar om het bewust worden van wat media met je doet en wat de mogelijkheden zijn om het optimaal te kunnen gebruiken. Hierover besteden we op school ruim aandacht.

Snappet
Er komen via ict-toepassingen steeds meer mogelijkheden om kinderen op hun eigen niveau te laten werken. Snappet is zo'n concept waarbij leerlingen niet meer de oefenstof in een werkboekje maken, maar op een tablet. Het systeem zorgt ervoor dat elk kind oefeningen op het eigen niveau krijgt aangeboden. Elke leerling in groep 4 beschikt over een eigen tablet waarmee het oefeningen maakt op verschillende vakgebieden, zoals spelling, rekenen etc. 

Tablets
Het gebruik van tablets in de klas neemt een vlucht. Voorwaarde voor succes is de balans tussen het gebruik van nieuwe media en de traditionele manier van lesgeven. Om digitale media goed te kunnen inzetten in de les zijn onze leerkrachten technisch vaardig. Kinderen hebben een tablet snel onder de knie.
Op school hebben wij naast vaste werkstations in de klas ook de beschikking over tientallen tablets. Deze worden ingezet ter ondersteuning van de oefenstof.