Betekenis kunstmatige bocht (in een parcours) ...
OPBRENGSTEN

Centrale Eindtoets
In groep 8 maken de leerlingen de bekende Eindtoets basisonderwijs van Cito. Deze toets meet de prestaties van ieder kind in taal, rekenen en informatieverwerking. De prestaties van alle leerlingen in groep 8 bij elkaar zeggen iets over het resultaat dat onze school haalt. Het eindresultaat van alle scholen in Nederland ligt tussen 500 en 550; het landelijke gemiddelde ligt jaarlijks rond 535.

Om te zien of onze school het goed doet, vergelijken we o.a. onze score met die van andere scholen.
 
 resultaat 2013  2014  2015   2016  2017 2018  2019  2020  2021  2022 2023
 Gemiddelde De Klinkert 537,8 534,3  544,8 537,7 539,8 541,6 537,3 Covid 535,9  539,5 541,6
 Gemiddelde Borgesiusstichting  534,8 534,0  537,2 535,2 536,5 537,5 536,8 Covid 533,8  535,5  
 Landelijk gemiddelde  535,0  534,4  535,3 534,9 535,2 534,9 535,7 Covid 534,4  534,8 534,9
  
Bekijk HIER het schoolrapport van de Centrale Eindtoets 2023.

Als gevolg van de coronacrisis (COVID-19) en het sluiten van de scholen heeft de minister op 18 maart 2020 besloten dat er in het schooljaar 2019/2020 geen eindtoets wordt afgenomen in het basisonderwijs. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de inspectie de resultaten beoordeelt. Zij kijken immers altijd naar de resultaten van de laatste 3 schooljaren.
HIER kunt u de werkwijze lezen hoe de Inspectie van het Onderwijs omgaat met de beoordeling van onderwijsresultaten.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
In onderstaande tabel kunt u zien naar welk type voortgezet onderwijs onze leerlingen zijn uitgestroomd.

schooljaar  lwwo  vmbo vmbo/havo havo/vwo vwo overig totaal
 2012-2013  0  4 4 3 4 0 15
 2013-2014 1 4 5 4 6 0 21
 2014-2015 0 5 6 2 5 0 18
2015-2016 0 3 5 5 5 1 19
2016-2017 0 4 9 6 9 0 28
2017-2018 1 5 8 9 8 0 31
2018-2019 0 4 9 6 5 0 24
2019-2020 0 8 2 5 4 0 19
2020-2021 0 9 6 1 11 0 27
2021-2022 0 7 9 7 12 0 35
2022-2023 0 8 9 14 5 0 36