VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
 
Uw kind krijgt per jaar twaalf weken vakantie, verspreid over het jaar. De meeste vakantieperiodes zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Samen met scholen uit de regio worden hierover afspraken gemaakt.
Om de vakantiedrukte te spreiden, is er een vakantiespreiding ingesteld in regio's. De Klinkert valt onder regio Zuid. Lees hier alles over vakanties op de website van de Rijksoverheid.

Ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender. In de schoolkalender staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en lestijden die van toepassing zijn op De Klinkert.

Vakanties 2024-2025
 
Vakantie Periode
 Herfstvakantie  19 oktober t/m 27 oktober 2024
 Kerstvakantie  21 december 2024 t/m 5 januari 2025 
 Carnavalsvakantie  1 maart t/m 9 maart 2025
 Meivakantie  19 april t/m 5 mei 2025
 Zomervakantie  5 juli t/m 17 augustus 2025

Vrije dagen 2024-2025
 
Vrije dag Datum
 Studiedag team  vrijdag 18 oktober 2024
 Borgesiusdag  vrijdag 6 december 2024
 Studiedag team  maandag 9 december 2024
 Laatste schooldag 2024   vrijdag 20 december 2024
 Studiedag team  woensdag 19 maart 2025
 Goede Vrijdag  vrijdag 18 april 2025
 2e Paasdag  maandag 21 april 2025 (meivakantie)
 Hemelvaart + brugdag   donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025 
 2e Pinksterdag  maandag 9 juni 2025
 Studiedag team  vrijdag 27 juni 2025