Welkom op de website van kindcentrum
De Klinkert Oudenbosch - Halderberge 

Op deze website willen we u een beeld geven van onze school.
 
Basisschool De Klinkert is een school waar, met een betrokken team in een plezierige sfeer, wordt gewerkt aan uitdagend onderwijs. Er is ruime aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. We willen onze leerlingen niet alleen iets leren, maar we stimuleren bij hen ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag. Op 10 november 2020 heeft de Inspectie van het onderwijs het predicaat GOED aan De Klinkert toegekend.

Wij gaan er van uit dat kinderen zich op hun gemak moeten voelen op school. Een kind dat zich thuis voelt is in staat om zijn talent en aanleg te ontplooien. Wij bieden een prettige en gestructureerde omgeving waar ieder kind doelgericht aan zijn eigen ontwikkeling kan werken en zich hiervoor verantwoordelijk voelt.

Er zijn op dit moment circa 290 leerlingen en 20 medewerkers aan de school verbonden. De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de kern Oudenbosch in de gemeente Halderberge. De school vormt samen met kinderopvang De Dwergjes (peutergroep en BSO) en het Kunstencollectief (muzieklessen) kindcentrum De Klinkert in de wijk Velletri. Vanwege de groei in leerlingenaantal heeft de gemeenteraad ingestemd met uitbreiding van ons kindcentrum. 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren) en nieuwsgierig geworden door het lezen van de informatie op onze website, dan nodigen wij u van harte uit voor een oriënterend gesprek en een rondleiding op school. Dat plannen we bij voorkeur onder schooltijd, zodat u de sfeer kunt proeven wanneer onze school 'in bedrijf' is.

Team De Klinkert

 
 
 
 
Borgesiusstichting 
Links
Hartelijk Halderberge