Het woord corona wordt met een kleine letter...
Uit een boek (voor)lezen is niet alleen leuk om te...
 
Welkom op de website van kindcentrum
De Klinkert Oudenbosch - Halderberge 

 

CORONACRISIS
 
Sinds maandagmorgen 16 maart zijn alle scholen in Nederland gesloten. Wij hebben direct met het gehele team (peuteropvang + basisonderwijs) bij elkaar gezeten voor een spoedoverleg.
De verschillende unitteams binnen onze organisatie zijn direct aan de slag gegaan met het inrichten van onderwijs op afstand voor de komende drie weken.
Vanuit de unitteams wordt rechtstreeks via het Ouderportaal informatie verstrekt zodat u weet wat in de unit van uw kind de bedoeling is. 
Op deze website vindt u onder de oranje knop LEERLINGEN relevante informatie per unit, leswerk en nuttige links.

Alle geplande afspraken die in de periode van nu tot en met 6 april gepland stonden met u en/of externen komen te vervallen. Er zal t.z.t. met u een nieuwe afspraak worden gemaakt.
 
De komende weken bent u zelf primair verantwoordelijk voor de opvang van uw kind. De opvang die wij als school momenteel verzorgen is alleen bedoeld voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen en echt geen andere oplossing hebben. Dit conform het beleid van de Rijksoverheid.
 
De contactpersoon voor de opvang de komende weken is juf Denise. Zij is te bereiken via d.schouwenaars@borgesius.net  

Denk aan elkaar en let op elkaar in deze zorgelijke periode. Overtref jezelf!

Bekijk HIER de maatregelen voor het onderwijs en kinderopvang.

Met vriendelijke groet,
Team De Klinkert 

 
Op deze website willen we u een beeld geven van onze school.

Basisschool De Klinkert is een school waar, met een betrokken team in een plezierige sfeer, wordt gewerkt aan uitdagend onderwijs. Er is ruime aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. We willen onze leerlingen niet alleen iets leren, maar we stimuleren bij hen ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag.

Wij gaan er van uit dat kinderen zich op hun gemak moeten voelen op school. Een kind dat zich thuis voelt is in staat om zijn talent en aanleg te ontplooien. Wij bieden een prettige en gestructureerde omgeving waar ieder kind doelgericht aan zijn eigen ontwikkeling kan werken en zich hiervoor verantwoordelijk voelt.

Er zijn op dit moment circa 285 leerlingen en 20 medewerkers aan de school verbonden. De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de kern Oudenbosch in de gemeente Halderberge. De school is gehuisvest in een goed geoutilleerd schoolgebouw, waarin ook Hummelhonk (peuteropvang), De Dwergjes (BSO) en het Kunstencollectief (muzieklessen) zijn gevestigd.

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren) en nieuwsgierig geworden door het lezen van de informatie op onze website, dan nodigen wij u van harte uit voor een oriënterend gesprek en een rondleiding op school. Dat plannen we bij voorkeur onder schooltijd, zodat u de sfeer kunt proeven wanneer onze school 'in bedrijf' is.

Team De Klinkert
 
 
 
Borgesiusstichting 
Links
Hartelijk Halderberge