Betekenis binnenhalen Uitspraak ...
Honing is een de-woord: 'Mag ik de honing even?'...

Vandaag in BN DeStem: Scholen barsten uit hun voegen

22-07-2022
De basisscholen in Halderberge zitten 'mudjevol'. Met allerlei tijdelijke oplossingen hopen de scholen komend schooljaar toch voor alle kinderen ruimte te hebben.
Bron: BN DeStem 22 juli 2022, Inge Jacobs
 

Al jaren neemt het aantal leerlingen toe op de basisscholen 't Bossche Hart in Bosschenhoofd, Uniek in Hoeven en De Klinkert in Oudenbosch. De drie scholen zitten daarom veel te krap in hun jasje. Om dat probleem op te lossen trok de gemeente vorig jaar al miljoenen extra uit voor uitbreiding van de gebouwen, maar komend schooljaar hebben de scholen daar nog niet zo veel aan en moeten ze terugvallen op een tijdelijke oplossing. 

Volle klas erbij

Zo wordt basisschool 't Bossche Hart tijdens de vakantie intern verbouwd om ruimte te bieden aan alle tweehonderd leerlingen. Vooral in de laagste groepen stromen veel kinderen in, mede door de bouw van nieuwe huizen in het dorp. ,,We zitten nu echt te krap", legt directrice Marie-José Jaspers uit. In de afgelopen jaren was steeds een groei van tien leerlingen. Dat is in drie jaar een volle klas erbij.  

Tijdens de zomervakantie worden de teamkamer en een kantoor omgebouwd tot een lokaal. Voor het komende jaar is dat voldoende. ,,Voor de toekomst blijven we kijken wat er gebeurt met de groei van het aantal leerlingen. We willen niet alle hoeken en gaten van het gebouw gaan vullen natuurlijk." 

Waar 't Bossche Hart nog ruimte heeft voor een interne verbouwing, zijn De Klinkert en Uniek aangewezen op alternatieven buiten het gebouw. Enkele klassen van De Klinkert krijgen les in De Vossenberg en naast het gebouw van Uniek zijn drie noodlokalen geplaatst. En net als afgelopen jaren zit daar een groep in het technieklokaal, waardoor deze ruimte niet te gebruiken is voor techniekonderwijs. De noodunits zouden deze vakantie verdwijnen, maar met de uitbouw is nog niet begonnen. Daarom heeft de gemeente besloten ze te laten staan tot oktober 2023. 

'Noodlokalen voorkomen'

Het gebouw van Uniek was snel na de oplevering in 2018 al te klein. De verwachting is bovendien dat het aantal leerlingen verder blijft toenemen, vertelt directrice Susanne Hansen. ,,We zijn nu goed aan het kijken wat het gebouw nodig heeft om te voldoen aan al onze wensen, want we willen voorkomen dat er straks na de aanbouw alsnog noodlokalen nodig zijn."

Waarom zijn die tijdelijke oplossingen nodig als een uitbreiding al gepland staat? Volgens bestuurder Lex Polman van de Borgesiusstichting is het allemaal behoorlijk complex. Zijn stichting gaat over verschillende scholen in Halderberge, Rucphen en Moerdijk. ,,Het is niet even een paar lokaaltjes plaatsen - er zitten veel afhankelijkheden in. Dus dat duurt wel even", zegt hij.

En dan kan het dus zomaar gebeuren dat de werkelijkheid de prognoses voor de leerlingenaantallen inhaalt, zoals bijvoorbeeld bij het hard groeiende Uniek is gebeurd. Er moet dan ook iets gebeuren. Polman: ,,Het gebouw van Uniek is mudjevol - daar zijn we het over eens."