In veel gevallen zijn sturen en versturen allebei...

Taaltip: stampij (woordenschat)

25-01-2022
Betekenis: herrie, drukte, kabaal
Uitspraak: stam-pij

Woordfeit

Stampij komt van stampije, een middeleeuws woord dat 'geweld' en 'lawaai, herrie' betekende. Stampij maken is 'ergens her­rie om maken', 'ruzie zoeken'. Het is geen toeval dat stampij doet denken aan stampenStampij is namelijk ontleend aan het Oudfranse estampie, dat is afgeleid van estampir, 'stampvoeten'. Dat Franse werkwoord gaat weer terug op het oer-Germaanse stampen, waarmee de cirkel rond is.

De ij was in vroeger tijden eigenlijk een dubbele iStampij werd dan ook met een lange ie-klank uitgesproken en die spelling zie je in oudere teksten ook wel terug. Zo staat in het Middelnederlandsch Handwoordenboek bijvoorbeeld het woord stampie, met de omschrijving "geweld, lawaai, rumoer". In de vorige eeuw is naast stampij de spelling stampei met ei in gebruik gekomen. In 1911 wordt in een krant melding gemaakt van iemand die "stampei maakte".