De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...
Scholen kunnen straks meer personeel aantrekken om...

Taaltip: HAVO / Havo / havo

04-11-2020
De onderwijsvorm havo wordt met kleine letters geschreven. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om de algemene aanduiding van het onderwijstype of om een concrete school: 'Qua schoolkeuze twijfelt ze nog tussen vmbo en havo', 'We wonen tegenover de havo.'

Ook de voluit geschreven vorm heeft geen hoofdletters: hoger algemeen voortgezet onderwijs.
 
Wat voor havo geldt, geldt voor alle schooltypen (afkortingen en gewone woorden). Ook met kleine letters zijn bijvoorbeeld tsotechnisch secundair onderwijspabo en gymnasium.