Juist is Zuidoost-Nederland. Als een windrichting...

Taaltip: Wat is juist: onder meer of ondermeer?

23-11-2022
Onder meer is juist. Het betekent 'naast andere zaken/personen', 'onder andere(n)'.

De combinatie 'onder meer' wordt als twee woorden geschreven. Enkele voorbeelden:

  • Ik heb onder meer al boodschappen gedaan.
  • We maken een groentetaart met onder meer courgette en ui.
  • Aanwezig waren onder meer de voorzitter en de penningmeester.

Klemtoon

Op zichzelf is ondermeer overigens niet onvoorstelbaar. Deze twee woorden vormen namelijk een vaste combinatie met een eigen betekenis. Het komt vaak voor dat de woorden dan samensmelten. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met evenalssedertdienstilletjesaantegelijkertijdvanjewelstevoorhanden
welteverstaanzoals en zoiets.

Al deze woorden hebben gemeen dat ze één hoofdklemtoon hebben: er is één lettergreep die in de uitspraak iets meer nadruk krijgt dan de andere. Dat heet een 'eenheidsaccent'. Als er zo'n eenheidsaccent hoorbaar is, is dat een aanwijzing dat de verschillende 'onderdelen' aaneengeschreven worden. In onder meer ontbreekt dit eenheidsaccent: onder en meer krijgen allebei nadruk. Hetzelfde geldt voor zonder meer