In A4-formaat komt een streepje tussen de 4 en de...
Het meervoud van penalty is penalty's. Woorden die...

Gelezen in BN De Stem: 'Culturele uitjes belangrijk voor prestaties op school'

11-05-2022
Kinderen die buiten school actief lezen, sport- of muziekles krijgen en wel eens een museum of theater bezoeken, presteren veel beter op de basisschool. Dit zorgt volgens nieuw onderzoek voor ongelijkheid met leerlingen die veel minder toegang hebben tot zulke hulpmiddelen.
Bron: BN De Stem 11-05-2022, Edwin van der AA

Op scholen waar kinderen weinig buitenschoolse activiteiten ondernemen, zijn de leerprestaties lager. Dat komt naar voren uit een onderzoek van bureau SEO Economisch Onderzoek onder scholen in heel Nederland. Een brede ontwikkeling, toegang tot voorzieningen en voldoende ontspanning blijken essen-tieel voor een geslaagde schoolperiode. Daar ontbreekt het nu nogal eens aan.

Zo zijn museum- (21 procent) en theaterbezoek (17 procent) exclusieve activiteiten voor hun leerlingen in groep 5, volgens de honderden ondervraagde leerkrachten. Ook heeft slechts 15 procent van de kinderen muziekles, 37 procent heeft minder dan tien kinderboeken in bezit. Ongeveer de helft van alle kinderen bezoekt de natuur. En één op twintig kinderen heeft zelfs thuis geen eigen bed.

Eerder bleek al dat de buurt en het gezin waarin kinderen opgroeien, invloed hebben op hun kansen in het leven. Het onderzoek 'Gevolgen van kansenongelijkheid' laat nu ook zien dat de schoolprestaties daadwerkelijk lijden onder een gebrek aan leerzame activiteiten buiten school. ,,Er ontstaat ongelijkheid, omdat er grote verschillen zijn in welke mate ouders hun kinderen toegang kunnen bieden tot bijvoorbeeld cultuurbezoeken, kinderboeken of een eigen kamer'', aldus de onderzoekers.

Hans Spekman

De ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds, onder leiding van voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman, bestrijden kansenongelijkheid in het onderwijs. Spekman: ,,Je kunt nu al voorspellen wie de armen van morgen zijn. Als we niet in zo'n samenleving willen wonen, moet er een systematische aanpak komen voor gelijke kansen én armoedebestrijding. Want het gaat niet alleen om de kinderen van vandaag, maar ook om de kinderen van morgen. We moeten die cirkel doorbreken.''

Directeur Karry Pomo van De Zeven Gaven in Utrecht, een school in een migrantenwijk, ziet die noodzaak ook. ,,We moeten kinderen de wereld in brengen, want hun wereldje hier is zo klein. Migrantenouders zijn het niet gewend om op pad te gaan met hun kinderen en ze hebben het geld vaak niet. Dus zien ze alleen het park.''

De Zeven Gaven heeft ook geen diepe zakken. Dus is de school een samenwerking aangegaan met ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds. Pomo: ,,Zo waren heel veel kinderen nog nooit bij de zee geweest. Zij regelen dan de bussen en zorgen dat er medewerkers vrijwillig meegaan ter ondersteuning, ook bijvoorbeeld naar de Hermitage of Naturalis. Zodat onze kinderen toch nog ergens komen.''

De SEO-onderzoekers constateren in het rapport dat 'meer ontwikkelmogelijkheden (op scholen) en meer ontspanningsmogelijkheden bijdragen aan gelijkere kansen voor kinderen'. En zorgen voor een betere financiële positie later. Uiteindelijk stijgt hierdoor volgens een doorrekening het jaarlijkse inkomen met 850 euro. 

Hulpbronnen

Kortom: het bieden van meer hulpbronnen aan kinderen die minder hebben, leidt volgens dit onderzoek waarschijnlijk alleen al tot hogere financiële baten later die opwegen tegen de kosten die nu gemaakt moeten worden.

Daarnaast zijn er waarschijnlijk andere plussen op het terrein van gezondheid en welzijn. De betrokken organisaties concluderen daarom dat scholen een sleutelrol kunnen spelen.

Spekman: ,,Scholen kunnen en willen helpen, maar we moeten het ze mogelijk maken. Het is tegenwoordig wettelijk geregeld dat leerlingen altijd meedoen aan alle extra activiteiten, onafhankelijk van of ouders wel of niet financieel bijdragen. Dat is mooi, maar ik merk ook dat er een kaalslag ontstaat qua uitjes. Dus moeten scholen extra budget krijgen voor buitenschoolse activiteiten en een zorgmedewerker in het onderwijs, zodat de connectie met thuis kan worden gemaakt.''

De basisschool in Utrecht int een vrijwillige ouderbijdrage. Directeur Pomo: ,,Maar als er 500 euro binnenkomt, is het veel. Dat mag best rechtgetrokken worden door de overheid. Natuurlijk wordt er op achterstandenbeleid al geïnvesteerd, maar dat geld gaat vooral naar meer leraren. Dan schiet zo'n uitje er snel bij in.''